บริษัทไหนใน โคราช ที่น่าร่วมงาน

เพราะเมืองโคราช ถือเป็นดินแดนประตูเปิดแห่งการเดินทางไปสายอีสาน และถือเป็นอีกอำเภอหนึ่งที่มีความรุ่งเรือง และความเจริญมากมาย เห็นได้จากการลงทุนตามสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเขาใหญ่ ซึ่งในตัวเมืองของ จ.นครราชสีมา หรือเมืองโคราช หรือที่หลายคนเรียกว่าเมืองย่าโม ต่างก็มีหลายคนที่อยากจะไปทำงาน หรือประกอบธุรกิจที่นั่น อ่านต่อ

จิตวิญญาณของการทำงานที่ดีของ call center ควรมีอะไรบ้าง

ปัจจุบันการติดต่องานกับหน่วยงานต่างๆทั้งของรัฐ และเอกชนนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะมีการทำระบบ call center ไว้เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและแก้ปัญหาให้กับลูกค้า ดังนั้นทำให้การทำงานของ call center ที่ดีถือว่าเป็นด่านหน้าในการบรรเทาหรือแก้ปัญหารวมถึงเป็นหน่วยที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอีกด้วย Call อ่านต่อ

อันดับ บริษัทชั้นนำ ในไทยที่น่าร่วมงานด้วย

ผู้ที่ต้องการทำงาน ทั้งเด็กจบใหม่ หรือผู้ที่กำลังมองหาสถานที่ทำงานนั้น ต่างก็ต้องการทำงานในบริษัทที่มั่นคง มีรายได้ที่ดี และเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง บริษัทชั้นนำในประเทศไทยที่มีผู้สนใจเข้าสมัครงาน และต้องการร่วมงานด้วย มีจำนวนมาก หลากหลายบริษัท แล้วแต่ประเภทของธุรกิจซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละด้าน อ่านต่อ

นักศึกษาจบใหม่ ข้อคิดดีๆ สำหรับการสมัครงาน

ความสำเร็จของบัณฑิต มิได้เกิดขึ้นจากการเรียนจบและรับปริญญาเท่านั้น แต่หากเกิดจากการออกไปทำงาน และประสบความสำเร็จ ได้งานตรงในสายอาชีพของเรา และมีความก้าวหน้าในการทำงานเป็นลำดับ ซึ่งแน่นอนว่าความรู้เพียงเท่าที่เรียนในมหาวิทยาลัยนั้น อาจไม่เพียงพอ หรืออาจเป็นส่วนประกอบความสำเร็จส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่ข้อคิดดีๆ ที่กลั่นกรองออกมาจากผู้ผ่านการสมัครงานมาก่อนนี้ อ่านต่อ