โอนหนี้ บัตรเครดิต ที่ไหนดี ?

โอนหนี้ บัตรเครดิต ที่ไหนดี ณ.ปัจจุบัน

aonte

                ปัญหาเรื่องของหนี้สินจากบัตรเครดิต เป็นปัญหาใหญ่ที่พบมากในกลุ่มคนวัยทำงาน เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่กดดันให้เกิดการใช้จ่ายที่มากกว่ารายได้ จึงทำให้เกิดเป็นหนี้สินที่ไม่สามารถชำระได้ตามกำหนด และนับวันจะยิ่งพอกพูนขึ้นทั้งจำนวนเงินต้น และดอกเบี้ย จึงทำให้เป็นเรื่องยากมากในการที่จะปลดหนี้ให้หมดไป  โดยทั่วไปวิธีที่นิยมใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องของหนี้สินจากบัตรเครดิตส่วนใหญ่ คือการสรุปยอดรวมของหนี้สินทั้งหมด ในทุก ๆ บัตรที่ใช้งาน ให้เป็นยอดเดียวแล้วมองหาแหล่งเงินกู้ใหม่ที่จะนำมากลบหนี้เดิมให้หมด วิธีการนี้เรียกว่า การรีไฟแนนซ์เงินกู้

การรีไฟแนนซ์สินเชื่อส่วนบุคคล หรือ การโอนหนี้บัตรเครดิตนั้น มีให้เลือกใช้บริการได้หลากหลายทั้งสถาบันการเงินที่เป็นแหล่งสินเชื่อโดยตรง หรือธนาคารต่าง ๆ ก็มีการให้สินเชื่อในลักษณะนี้เช่นกัน  ซึ่งแต่ละแห่งจะมีเงื่อนไขในการปล่อยสินเชื่อที่แตกต่างกันไป  ผู้กู้จึงต้องพิจารณาในรายละเอียดอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้ได้รับประโยชน์ต่อการทำสินเชื่อใหม่ได้อย่างสูงสุด

ถ้าจะถามว่า “โอนหนี้ บัตรเครดิต ที่ไหนดี ณ.ปัจจุบัน”  หากจะได้คำตอบนี้คงต้องหาข้อมูลของแต่ละสถาบันการเงินและธนาคารมาเปรียบเทียบจุดเด่น – จุดด้อยของแต่ละบริการ รวมถึงลักษณะของรายได้และการใช้จ่ายเงินของตัวผู้กู้เองประกอบการพิจารณาเพื่อเลือกสินเชื่อได้อย่างเหมาะสม

TMB

KTC

ซิตี้แบงค์

Ibank

กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์

วงเงิน

5เท่าของเงินเดือน

ไม่เกิน 3แสน

5เท่าของเงินเดือน

100% ของหนี้

3เท่า

ดอกเบี้ย

10%ปีแรก

ลดต้นลดดอก

ลดต้นลดดอก

ลดต้นลดดอก

คงที่14.50%

16.99-25%

ระยะเวลา

3-5ปี

1-5 ปี

1-4 ปี

1-6ปี

2-5ปี

ค่าธรรมเนียม

มี

มี

มี

มี

ไม่มี

 

จากตารางเปรียบเทียบ บริการสินเชื่อของแต่ละสถาบันการเงินที่เลือกมาให้ดูบางส่วน จะเห็นได้ว่า การให้สินเชื่อเพื่อรับโอนหนี้บัตรเครดิต หรือ การรีไฟแนนซ์สินเชื่อส่วนบุคคลของแต่ละธนาคารจะมีรูปแบบคล้าย ๆกัน  ซึ่งผู้กู้จะต้องดูตามความเหมาะสมกับตัวเองให้มากที่สุด เช่น หากท่านมียอดรวมสินเชื่อที่ไม่สูงนัก แต่จำเป็นต้องผ่อนชำระโดยระยะเวลาที่นานมาก ควรจะเลือกใช้บริการสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยต่ำ  หรือดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกจะเป็นผลดีกว่า  แต่หากมีความเป็นไปได้หรือมั่นใจว่าจะสามารถชำระหนี้ได้ในเวลาอันรวดเร็ว ให้พิจารณาดอกเบี้ยต่ำแบบคงที่ หรือฟรีค่าธรรมเนียม ก็อาจจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการโอนหนี้ได้จำนวนหนึ่งเช่นกัน

การโอนหนี้บัตรเครดิตนั้นไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าสถาบันการเงิน หรือ ธนาคารใดดีที่สุด เพราะเมื่อเทียบบริการของแต่ละแห่งแล้วมีข้อดีและข้อเสียที่ต่างกันพอสมควร ผู้กู้จะต้องประเมินจากข้อมูลต่างๆ และให้เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด แต่จุดที่สำคัญที่สุดของการโอนหนี้บัตรเครดิต นั่นคือ วินัยในการชำระหนี้ของตัวผู้กู้เอง เพราะหากไม่มีวินัยในการจ่ายเงิน หรือผ่อนชำระหนี้อย่างเป็นระบบแล้วก็จะก่อให้เกิดหนี้สินก้อนใหม่เพิ่มขึ้นมาได้อีกอย่างแน่นอน