สมัครบัตรเครดิตซิตี้แบงค์ (Citibank) ไม่ผ่าน? มาดูวิธีการสมัครให้มีโอกาสอนุมัติมากขึ้นกัน

เงินเดือน 12000 สมัครบัตรหลายคนที่ต้องการสมัครบัตรเครดิตซิตี้แบงค์ Citibank แต่ไม่ผ่านซักที ถ้างั้นลองมาทำตามเงื่อนไขเบื้องต้นที่จะช่วยแนะนำให้ได้รับโอกาสการอนุมัติบัตรมากขึ้น เช่น

 • มีรายได้จากแหล่งต่างๆ รวมกันไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท / เดือน หรือ 180,000 บาท / ปี หรือ

 • มีเงินฝากเป็นหลักประกันเต็มวงเงินของบัตรเครดิตที่อนุมัติ หรือ

 • มีเงินฝากประจำกับธนาคารไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ

 • มีเงินฝากออมทรัพย์ ลงทุนในตราสารหนี้ หรือลงทุนในกองทุนรวม อย่างใดอย่างหนึ่ง รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

ถึงแม้เงื่อนไขการฝากเงินจะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แต่ในบางกรณีก็ยังไม่สามารถได้รับสิทธิ์ในการใช้บัตรเครดิต วันนี้จึงขอนำเทคนิคที่จะช่วยให้การสมัครบัตรเครดิตซิตี้แบงค์ Citibank  ง่ายขึ้นมาฝาก

เทคนิคช่วยให้มีโอกาสได้รับการอนุมัติบัตรเครดิต

 1. ประวัติทางการเงินดี ทุกครั้งที่ใครก็ตามสมัครเพื่อขอใช้บัตรเครดิตไม่ว่ากับธนาคารใด บัตรใดก็ตาม ธนาคาหรือสถาบันการเงินนั้นๆจะตรวจสอบประวัติทางการเงินว่า ผู้สมัครมีประวัติทางการเงินหรือหนี้เสียในระบบหรือไม่ ซึ่งหากประวัติดี ไม่มีหนี้เสีย ไม่มีการค้างค่าชำระค่างวดไฟแนนซ์ต่างๆ การอนุมัติบัตรเครดิตจะผ่านได้ง่ายขึ้น

 2. รายได้แน่นอน จะเป็นตัวที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินนำมาพิจารณาเพื่ออนุมัติบัตรเครดิต เนื่องจากรายได้เหล่านี้จะเป็นตัวการันตีว่าเรามีความสามารถจ่ายคืนให้กับการรูดบัตรในแต่ละเดือนที่เกิดขึ้น โดยสิ่งที่ช่วยยืนยันรายได้แน่นอนให้กับเรา ได้แก่

 • ในกรณีที่เป็นพนักงานบริษัท จะต้องมีรายได้รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท / เดือน อายุงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และไม่ได้อยู่ในช่วงทดลองงาน , ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ จะต้องดำเนินกิจการนั้นๆมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี

 • สลิปเงินเดือนที่บอกว่าสถานะนายจ้างเป็นใคร รายได้สม่ำเสมอ จ่ายตรงวันทุกเดือน

 • ในกรณีที่เป็นพนักงาน ควรรับเงินเดือนผ่านธนาคาร เพื่อเป็นการยืนยันว่ารายได้ของเรานั้นเป็นตัวเลขที่แท้จริงจากการทำงานเป็นพนักงานบริษัทนั้นๆ / ในกรณีเจ้าของกิจการ จะต้องนำสมุดบัญชีเพื่อให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินนำไปพิจารณาประกอบด้วย เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันสถานภาพทางการเงิน

 • ในกรณีที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานหน่วยรัฐวิสาหกิจ จะสามารถผ่านการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิตได้ง่ายกว่า เพราะสถาบันการเงินหรือธนาคารมองว่าอาชีพดังกล่าวมีความมั่นคงมากกว่า

 1. เงินฝากใช้เป็นหลักประกันในกรณีไม่มีรายได้ที่แน่นอน ในกรณีที่มีอาชีพเป็นฟรีแลนซ์ สามารถยื่นหลักฐานเงินฝากประจำเพื่อเข้าพิจารณาการขออนุมัติการทำบัตรเครดิตได้ โดยธนาคารจะนำเงินฝากประจำนวนนี้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันหนี้บัตรเครดิตของผู้ยื่นขอบัตรเครดิต เงินฝากประจำที่ดีควรจะมีการนำเงินเข้าฝากเป็นประจำอย่างน้อย 6 เดือน – 1 ปี

 2. เอกสารครบถ้วน ชัดเจน ผู้สมัครบัตรเครดิตควรจะขอรายละเอียดด้านหลักฐานในการยื่นขอบัตรเครดิตกับทางพนักงานธนาคารหรือสถาบันการเงินและนำหลักฐานมาแสดงอย่างครบถ้วน หลักฐานควรจะมีรายละเอียดที่ชัดเจน เพื่อพนักงานหรือเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว

 3. เบอร์โทรศัพท์แสดงตัวตน เบอร์โทรศัพท์บ้านจะเป็นตัวแสดงตัวตนของผู้ยื่นขอบัตรเครดิตได้ดีในระดับหนึ่ง หรือเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นแบบรายเดือน เนื่องจากจะทำให้การติดตามหนี้สินทำได้ง่ายขึ้นและสามารถระบุตัวตนของผู้ยื่นขอบัตรเครดิตได้ดีกว่า ทั้งนี้รวมถึงที่อยู่ของผู้ยื่นของบัตรเครดิตที่ที่ชัดเจนและตามหาได้สะดวกด้วย

ด้วยหลักการเบื้องต้นอาจจะสามารถช่วยให้เราขอยื่นสมัครบัตรเครดิตซิตี้แบงค์ผ่าน ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคารหรือสถาบันการเงินเป็นหลักด้วย ดังนั้น หากเราทำประวัติการเงินดี ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้รับการอนุมัติใช้บัตรเครดิต ในบางกรณีที่การเดินเงินดีมาก ธนาคารหรือสถาบันการเงินจะเป็นผู้ทำการเชิญชวนเพื่อสมัครบัตรเครดิตเองด้วย