เงินเดือน 15000 – 20000 ซื้อบ้านได้ไหม มาดูความเป็นไปได้กัน

credit_160

สมัยรัฐบาลหนึ่งที่มีแนวนโยบายปรับฐานเงินเดือนทั่วประเทศให้เริ่มต้นที่ 300 บาท ทำให้คะแนนเสียงหลั่งไหลและนโยบายได้ใช้จริง กลับสร้างผลกระทบต่อแรงงานทั่วประเทศ รวมถึงผู้ประกอบการจากต่างประเทศที่ทยอยโยกย้ายฐานการผลิตสู่ประเทศใกล้เคียง หรือบริษัทที่ปลดพนักงานลงเพื่อปรับสภาพคล่อง เรียกว่ายอมจ่ายเงินตามกฎหมายกำหนด และลดแรงงานที่เกินความจำเป็นไป พนักงานที่คงอยู่ต้องรับภาระงานเพิ่มขึ้นตามค่าแรงที่จ่ายไป สำหรับผู้ประกอบการถือว่าสมน้ำสมเนื้อ ส่วนพนักงานนั้นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อความอยู่รอด เพราะพนักงานหนึ่งคนมีภาระที่ต้องรับผิดชอบ เช่น เงินเพื่อดำเนินชีวิต เงินเพื่อชำระหนี้ และเงินเพื่อส่งให้ครอบครัว เป็นวัฏจักรของชีวิตมนุษย์เงินเดือน

เมื่อวัยวุฒิและคุณวุฒิส่งผลให้เราต้องก้าวห่างจากชายคาของบุพการี เพื่อพิสูจน์ตัวเองและสนองตอบความต้องการของตน ปัจจัย 4 คือสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ แต่จะหาทุนจากที่ใดมาจัดหาปัจจัยดังกล่าว การทำงานที่เริ่มต้นเงินเดือนประมาณ 15,000 บาท ถึงจะประทังชีพให้อยู่รอดได้ตลอดทั้งเดือน แต่ปัจจัยสำคัญอย่าง ที่อยู่อาศัย ทำให้ท่านทั้งหลายคิดหนักว่า ควรจะมีบ้าน / คอนโดมิเนียมเป็นของตัวเอง การเช่าบ้าน / คอนโดมิเนียมแม้จะประหยัดเงิน แต่คำนวณในระยะยาวแล้วจะสิ้นเปลือง แต่ไม่ได้สิ่งใดตอบแทนกลับมาเลย การซื้อที่พักอาศัยที่มีชื่อคุณเป็นผู้ครอบครองต่างหาก คือความสุขของมนุษย์เงินเดือน

แต่ฐานเงินเดือนเพียง 15,000 บาท ถึง 20,000 บาท จะหาซื้อบ้าน / คอนโดมิเนียมได้หรือไม่นั้น ขึ้นกับหลักการพิจารณาของผู้จัดการโครงการและธนาคาร ขั้นแรกคุณต้องบริหารการใช้เงินของตนให้เป็นนิสัยก่อน เพื่อสร้างประวัติทางการเงินไว้เป็นหลักฐานยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน หากประวัติทางการเงินดี คือ มีเงินออมมากกว่า ร้อยละ 40 ของเงินเดือนทั้งหมด ไม่มีหนี้สินอื่น ๆ ที่ต้องจ่าย (บัตรเครดิตหรือเงินกู้อื่น) โอกาสได้สินเชื่อจากธนาคารก็สูงขึ้น สถาบันการเงินจะประเมินว่า คุณมีกำลังชำระเงินหรือไม่ หากมองแล้วว่าสภาพคล่องทางการเงินของคุณต่ำ หรืออาจมีปัญหาอื่นเข้ามาขัดสภาพทางการเงินแล้ว คุณต้องมาสินทรัพย์อื่นมาประกอบการขอสินเชื่อด้วย

เพราะยอดชำระสินเชื่อซื้อบ้านขั้นต่ำในแต่ละเดือนเฉียดหมื่นแน่นอน ถ้าคุณไม่รู้จักบริหารการเงินให้ดีแล้ว ตลอดระยะเวลาที่ผ่อนชำระสินเชื่อบ้านจะเกิดปัญหาตามมามากมาย จนทำให้ติดเครดิตบูโรได้ ซึ่งส่งผลร้ายกับผู้มีสินเชื่อบ้านแน่นอน ทรัพย์สินขนาดใหญ่กับหนี้สินอีกมาก สิ่งที่เคยอยากได้ต้องมลายหายไป เมื่อคุณติดเครดิตบูโรแล้วต้องชำระสินเชื่อและหนี้สินอื่น ๆ ให้หมด พร้อมกับรอเวลาอีก 1-2 ปี เพื่อสร้างสภาพคล่องทางการเงินใหม่ เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้สถาบันการเงินอีกครั้งหนึ่ง

หรือไม่ต้องหาผู้ช่วยยื่นขอสินเชื่ออย่าง พ่อแม่ ภรรยา หรือเครือญาติที่มีเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท และไม่มีประวัติเสียหายเกี่ยวกับเงิน หรือเคลียร์เครดิตบูโรได้หมดแล้ว หาได้มากที่สุด 3 คน ไม่รวมตัวคุณเอง สำหรับผู้ที่มีเงินเดือน 15,000 – 20,000 บาท ควรยื่นสินเชื่อขอระยะเวลาผ่อนชำระที่ 30 ปี ซึ่งเมื่อนับรวมกับอายุของผู้ขอสินเชื่อแล้วจะไม่เกิน 65 ปีเท่านั้น จึงจะมีโอกาสได้สินเชื่อของซื้อบ้าน / คอนโด และดำรงอาชีพที่มีแหล่งที่มาของเงินชัดเจนหรือสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ โดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ แม้จะเริ่มต้นด้วยเงินเดือนน้อย สถาบันทางการเงินก็ยินดีต้อนรับลูกค้ากลุ่มนี้เสมอ เพราะสวัสดิการที่ได้รับ จะสร้างภาพลักษณ์ได้ว่ามีเงินสำหรับผ่อนชำระทุกเดือนอย่างแน่นอน

การจะขอสินเชื่อบ้านต้องระลึกไว้เสมอว่า วงเงินที่สถาบันการเงินจะให้เรามักไม่เกินร้อยละ 80 ของที่ยื่นเอกสารไป ดังนั้นคุณต้องมีเงินสำรองจ่ายสำหรับส่วนที่ขาดหายไป และอัตราผ่อนชำระสินเชื่อเงินกู้ของผู้มีเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 20,000 บาทนั้น สามารถผ่อนได้สูงสุดร้อยละ 40 ของรายได้ ถ้าเงินเดือนสูงขึ้นอัตราการผ่อนชำระก็เพิ่มขึ้นนะ หรือไม่… ถ้าคุณมีช่องทางรายได้ที่สอง ซึ่งเป็นแหล่งเงินที่ไม่ชัดเจน เช่น งานพิเศษก็สามารถผ่อนชำระได้สูงกว่ายอดขั้นต่ำประจำเดือน ทำให้เงินต้นหมดเร็วขึ้น

ระหว่าง “รถยนต์” และ “บ้าน / คอนโดมิเนียม” จะมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตเท่า ๆ กัน แต่ราคาเสื่อมสภาพในอนาคตของทั้งสองสิ่งนั้นแตกต่างกัน รถยนต์มีแต่เสื่อมถอยไปเรื่อย ๆ ส่วนที่พักอาศัยกลับมีราคาเพิ่มขึ้นเพราะเป็นทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด ประชากรในประเทศก็เพิ่มขึ้นทุกปี ที่พักอาศัยจึงขายได้ราคาดีกว่า ยิ่งตัดสินใจซื้อเร็วเท่าไร ก็ดีกับคุณมากเท่านั้น เพราะการซื้อบ้านมีวัตถุประสงค์อีกมากให้เลือกสรร เช่น ใช้เป็นบ้านเช่าเพื่อสร้างรายได้ก็ดี โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีชาวต่างชาติหลั่งไหลตลอดทั้งปี


สุดท้ายนี้ มนุษย์เงินเดือนที่เพิ่งเริ่มบทบาทนี้ จะตัดสินใจอย่างไรก็ควรพิจารณาให้ดีว่า เงินเดือนประมาณ 15,000 ถึง 20,000 บาท คุณจะนำไปใช้กับสิ่งใด ซึ่งสิ่งที่เลือกควรจะส่งผลดีต่อชีวิตปัจจุบันและอนาคตด้วย อย่าเลือกใช้เงินซื้อตามกระแสสังคมหรือสิ่งฉาบฉวย เพราะเป็นความสุขในช่วงสั้น ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อคุณเป็นระยะเวลานาน การตัดสินใจทุกอย่างควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สอบถามจากสถาบันการเงินจะได้ข้อมูลที่ครอบคลุมกว่า ส่วนพื้นที่ของบ้านก็เลือกตามความชอบได้ว่า อยากได้บ้านหลักเล็กหรือใหญ่ แต่ต้องดูกำลังเงินของตัวเองด้วย มิใช่ว่า… อยากได้บ้านหลักใหญ่ราคา 5 ล้าน แต่สามารถชำระได้ในระดับ 2 ล้าน เช่นนี้ธนาคารก็ไม่สามารถอนุมัติสินเชื่อได้แน่นอน