อันดับ บริษัทชั้นนำ ในไทยที่น่าร่วมงานด้วย

ผู้ที่ต้องการทำงาน ทั้งเด็กจบใหม่ หรือผู้ที่กำลังมองหาสถานที่ทำงานนั้น ต่างก็ต้องการทำงานในบริษัทที่มั่นคง มีรายได้ที่ดี และเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง บริษัทชั้นนำในประเทศไทยที่มีผู้สนใจเข้าสมัครงาน และต้องการร่วมงานด้วย มีจำนวนมาก หลากหลายบริษัท แล้วแต่ประเภทของธุรกิจซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละด้าน เช่น ทรัพยากร, เคมี, ปิโตรเลียม, การเงิน, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งบริษัทชั้นนำเหล่านี้ จะมีชื่อเสียงทั้งในไทยและในต่างประเทศ และยังเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงสูง ทำให้มีผู้สนใจและต้องการเข้าร่วมงานด้วยจำนวนมาก บริษัทชั้นนำในประเทศไทยที่น่าร่วมงานด้วย มีดังนี้

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทชั้นนำอันดับต้นๆที่มีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก เพราะเป็นบริษัทที่ทำการค้าน้ำมัน, ก๊าซธรรมชาติ, ปิโตรเคมี รายใหญ่ของประเทศ และยังมีการวิเคราะห์วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมาอย่างหลากหลาย และปัจจุบัน น้ำมันได้กลายเป็นปัจจัยที่สำคัญของโลกด้วย ทำให้ ปตท.เป็นบริษัทที่มีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด หรือ บริษัทของเครือซิเมนต์ไทย เป็นบริษัทผู้ผลิตปูนซิเมนต์รายใหญ่ของประเทศ ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และปัจจุบันได้มีการขยายการผลิตออกเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์การก่อสร้าง, กระดาษ, เหล็กและโลหะ, เครื่องจักร, ปิโตรเคมี เป็นต้น ซึ่งมีหลายโรงงานและหลายสาขาย่อยกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย และยังมีบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย ซึ่งถือได้ว่า บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำที่มีความมั่นคงสูง และมีผู้ต้องการเข้าร่วมงานด้วยจำนวนมาก

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทสายการบินของประเทศไทย ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน และเป็นที่ไว้วางใจของนักท่องเที่ยวทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ทำให้สายการบินไทยมีผู้ที่ต้องการเข้าร่วมทำงานจำนวนมาก และยังเป็นบริษัทที่มีสวัสดิการที่ดี เช่น มีศูนย์สวัสดิการฟิตเนส สระว่ายน้ำให้พนักงานของบริษัทสามารถเข้าไปใช้ได้, พนักงานสามารถซื้อตั๋วเครื่องบินได้ในราคาถูก, มีโบนัส 3-4 เดือนต่อปี เป็นต้น

บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีสาขาย่อยมากกว่า 170 ประเทศทั่วโลก ซึ่งบริษัท ไอบีเอ็ม เป็นบริษัทที่เป็นผู้คิดค้น เทคโนโลยีเมนเฟรม และนาโนเทคโนโลยี แห่งแรกของโลก ซึ่งทำให้บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด กลายเป็นบริษัทชั้นนำที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีของประเทศไทยด้วย

บริษัทที่กล่าวมานี้เป็นเพียงบริษัทชั้นนำส่วนหนึ่งในประเทศไทยที่มีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก เพราะเป็นบริษัทที่มีความมั่นคง มีรายได้ และสวัสดิการที่ดี หากคุณสนใจที่จะเข้าร่วมงานกับบริษัทเหล่านี้ คุณสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของบริษัทนั้นๆเพื่อกรอกรายละเอียดสมัครงานได้ และเป็นการเพิ่มโอกาสที่ดีให้กับตัวคุณเองด้วย