อยากสมัครงานคอมพิวเตอร์ สาย IT ควรศึกษามาด้านใดบ้าง

ช่วงปิดเทอมใหญ่ทีไร เป็นช่วงที่เด็กมัธยมส่วนใหญ่เคร่งเครียดกันทุกที เพราะเป็นช่วงที่ต้องตัดสินใจเลือกกันแล้วว่าจะเรียนต่อทางด้านไหนดี แต่ส่วนใหญ่ที่เห็นหลายคนเลือกเรียนกันก็คือทางสายคอมพิวเตอร์และสายไอที โดยสาขายอดฮิตของสายนี้คือวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ วิศวะคอมพิวเตอร์ หรือไอที-สารสนเทศ ซึ่งทั้งสามสาขายอดฮิตนี้มีการเรียนเหมือนหรือต่างกันอย่างไร และหากจะทำงานสายคอมพิวเตอร์ จะต้องเรียนต่อทางด้านใด

  • ทางด้านเนื้อหาและการเรียนเพื่อจะมาเอาดีด้านงานคอมพิวเตอร์ นั้น
    หากเลือกเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ ก็จะได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมและการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์และออกแบบของระบบจัดการข้อมูล ซึ่งยังรวมไปถึงการสื่อสารข้อมูลบนข่ายงานคอมพิวเตอร์ และหากเลือกเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ก็จะได้ศึกษาเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ และการสร้าง การออกแบบ โดยเน้นทั้งด้านฮาร์ดแวร์,ซอฟต์แวร์ ทั้งยังเรียนทฤษฎีคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการวิจัยพัฒนาและออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงความเฉพาะทางในสาขาต่างๆ ส่วนใครที่เลือกเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ จะเน้นการใช้งานองค์ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศต่างๆ และที่สำคัญสาขานี้จะเน้นความรู้สมัยใหม่ที่มีการอัพเดทตลอดเวลา ยิ่งถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนหรือมหาวิทยาลัยเปิดใหม่ หลักสูตรจะอัพเดทอยู่ตลอด
  • ความเหมือนที่แตกต่างของการเรียนสายคอมพิวเตอร์
    ทั้งสามสาขาที่กล่าวมา ถือว่ามีการเรียนต่างกันพอสมควรในเรื่องของเนื้อหาที่เรียน แต่ที่ต้องเรียนคล้ายๆกันหรือเหมือนกันก็คือ เรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยเรียงตามลำดับความลึกซึ้ง วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จะเรียนลึกสุด ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจะศึกษาในภาพรวม เน้นการนำไปใช้มากกว่า
  • บริษัทที่รับสมัครงานคอมพิวเตอร์ สาย IT
    การทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือทางด้านไอที ในบ้านเรายังไม่มีการแบ่งชัดเกี่ยวกับงานในแต่ละสาขา อย่างบริษัทที่เปิดรับโปรแกรมเมอร์ คุณสมบัติที่แต่ละบริษัทประกาศรับไว้ก็คือจบสาขาใดสาขาหนึ่ง ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ก็คือหนึ่งในสามสาขานี้ หรืออาจจะรวมถึงสาขาอื่นๆ ในสายไอที เพียงแค่มีความรู้ทางด้านโปรแกรมและจบ ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องก็พอแล้ว หากมองถึงความหลากหลายในการทำงาน การเรียนทางสายวิทยาการคอมพิวเตอร์ น่าจะไปได้ไกลที่สุด เพราะเน้นในเรื่องของทฤษฎี ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของการเรียนรู้ และการทำงานทางคอมพิวเตอร์โดยตรงเลยทีเดียว แต่โดยรวมแล้ว ทั้งสามสาขาก็ทำงานคล้ายๆ กัน สำหรับตลาดไอทีในไทย

แค่เพียงสามสาขาที่กล่าวไปแล้ว ยังมีสาขาอื่นๆ อีกที่น่าสนใจและมีหลายคนที่เลือกเรียน อย่าง วิศวกรรมซอฟท์แวร์ ซึ่งสาขานี้ เรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการซอฟท์แวร์ มีการเขียนโปรแกรม คล้ายๆ กับของทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้วย ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขานี้ จะเรียนประยุกต์ระหว่างวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์กับทางด้านบริหาร ไม่ต้องการเน้นหนักทางทฤษฎีคอมพิวเตอร์มากนัก คงเหมาะกับใคร หลายๆคนในปัจจุบัน