อยากมีบ้านเป็นของตัวเอง เร็ว ๆ ควรวางแผนชีวิตอย่างไรดี

houseความอยากได้ – อยากมีของคนไม่มีจุดสิ้นสุด คนที่ฐานะยากจนขอเพียงมีข้าวให้กินอิ่มท้องทุกมื้อก็เพียงพอ บรรดาเศรษฐีแนวหน้าของประเทศและโลกต่างระดมสมองเพื่อสร้างเม็ดเงิน และนำเงินเหล่านั้นไปต่อยอดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสะสมทรัพย์ไว้ปรนเปรอสิ่งที่ใจปรารถนา อาทิ รถยนต์ยี่ห้อดัง บ้านหลังโต ฯลฯ ที่เป็นเครื่องบ่งบอกฐานะว่าตนมีมากกว่าใคร และถือเป็นการตอบแทนความเหนื่อยยากของตนด้วย สำหรับสังคมชนชั้นกลางขอเพียงมีบ้านสักหลังให้อุ่นใจ บ้านที่เป็นชื่อของตนอย่างชัดเจนก็พอ การวางแผนชีวิตให้เป็นขั้นตอน เห็นเป็นรูปร่างมากที่สุด จะช่วยตีกรอบให้คุณซื้อบ้านตามที่ชอบอย่างใจหวังได้ ภายใน 5 ปีของการทำงานต้องสามารถจ่ายเงินค่าดาวน์บ้านได้แล้ว หากปล่อยเวลาทิ้งไว้ราคาบ้านจะสูงขึ้น ยิ่งเสียเวลาออมเงินมากขึ้น

สำหรับบัณฑิตที่เพิ่งได้ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งครั้งแรก และมีความฝันเป็นบ้านที่มีสมาชิกพร้อมหน้าพร้อมตา ควรเริ่มออมเงินเป็นอันดับแรก กำหนดให้ชัดเจนเลยว่าจะแบ่งเงินออมเท่าไรจากเงินเดือนทั้งหมดเพื่อสะสมไว้ดาวน์บ้าน จำนวนเงินที่น่าจะเหมาะคือร้อยละ 30 – 35 ของเงินเดือน การออมเงินเฉย ๆ โดยการฝากประจำนั้นไม่ช่วยให้เงินเติบโตด้วย อาจเริ่มออมกับบัญชีเงินฝากประจำเพื่อเก็บดอกเบี้ยและนำไปลงทุนกับหุ้น / กองทุนที่น่าเชื่อถือ ภายใน 1 ปีที่เริ่มเล่นหุ้น / กองทุนก็จะได้ผลตอบแทนกลับมา ถ้าทำการศึกษาช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มเติมแล้ว รายได้ช่องทางเสริมจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้ขนาดของบ้านที่คุณฝันเพิ่มขึ้นง่าย ๆ เหมือนกัน

อันดับต่อมาคือ การประเมินตนเองว่า ชีวิตวัยเรียนที่ผ่านมาหมดเงินกับเรื่องใดบ้าง สำหรับเพศหญิงก็หนี้ไม่พ้นเรื่องสวย ๆ งาม ๆ เช่น เสื้อผ้าและเครื่องสำอาง ส่วนบุรุษก็หมดไปกับการดื่มกับแก๊งเพื่อนทุกคืน หากซื้อเครื่องดื่มมาชงกันเองไม่แพงเท่าการดื่มในผับบาร์ แต่อรรถรสของการดื่มก็แตกต่างกันไป ลองทำบัญชีรายจ่ายต่อเดือนก็ได้ว่า คุณจ่ายเงินในเรื่องใดไปบ้าง เม็ดเงินที่จ่ายไปมากน้อยเพียงใด และพิจาณาต่อไปว่า ความสำคัญต่อการจับจ่ายรายกายใดมีมาก – น้อย รายการที่น้อยให้ตัดออกไปก่อน ต้องเรียนรู้วางแผนการใช้เงินให้เป็น สิ่งล่อหน้าล่อตาทั้งหลายควรหักห้ามใจให้เป็น ท่องไว้ว่าเพื่อบ้านในฝันของเรา

กว่าจะครบ 5 ปี คุณคงมีเงินเก็บไว้เยอะเพียงพอสำหรับการดาวน์บ้าน และรายได้ช่องทางเสริมก็มั่นคงแข็งแรงขึ้นจากประสบการณ์ที่สะสมมายาวนาน ส่วนบ้านก็เลือกจากโครงการหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็เข้าสู่ขั้นตอนการขอสินเชื่อเพื่อกู้ซื้อบ้าน ต่อไปนี้คือเรื่องพื้นฐานสำหรับคนอยากมีบ้านที่ควรทราบว่า สิ่งที่ควรคำนึงการการขอสินเชื่อกู้ซื้อบ้าน มีดังนี้

  • 1. เงินดาวน์ ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้ผู้ซื้อต้องมีเงินดาวน์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของราคาบ้าน หากคุณออมเงินเป็นและสร้างรายได้ช่องทางอื่น ๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว เรื่องนี้หมดห่วงได้เลย
  • 2. อัตราการผ่อนชำระต่อเดือน มาตรฐานของสถาบันการเงินจะประเมินรายได้ของผู้ขอกู้ ซึ่งอัตราผ่อนชำระต่อเดือนจะไม่เกินร้อยละ 40 ของเงินเดือน เมื่อคุณยื่นเอกสารประกอบการขอสินเชื่อซึ่งต้องมีบัญชีรายรับย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สามารถนำบัญชีที่ใช้เป็นช่องทางรับเงินที่สองและสามที่มีแหล่งที่มาของเงินอย่างชัดเจน ใช้ร่วมกันในการยื่นเรื่องขอสินเชื่อได้ เพื่อหาอัตราการผ่อนชำระขั้นตอนก่อนรวมอัตราดอกเบี้ย หากมีผู้ร่วมกู้ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเท่านั้น ได้แก่ พ่อแม่ พี่ – น้องร่วมสายเลือด และภรรยา / สามี หรือบางแห่งก็รับหลักทรัพย์ค้ำประกันด้วย เมื่อสถาบันการเงินกำหนดเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระต่อเดือน หากคุณมีเงินมากก็ผ่อนในวงเงินที่สูงกว่าได้ แต่ห้ามต่ำกว่าหรือขาดระยะการผ่อนชำระ
  • 3. ระยะเวลาการผ่อนชำระ มาตรฐานของสถาบันการเงินไทยคือไม่เกิน 30 ปี และเมื่อรวมกับอายุของผู้ขอกู้ต้องไม่เกิน 60 – 65 ปี ยกเว้นธนาคารอาคารสงคราะห์ที่ให้อายุรวมไม่เกิน 70 ปี ระยะเวลาผ่อนสั้นยอดผ่อนชำระรายเดือนจะมากกว่าระยะเวลาผ่อนยาว หากมีความสามารถในการผ่อนสูงสามารถเลือกผ่อนสั้นได้เพื่อให้หมดภาระได้เร็วและประหยัดค่าดอกเบี้ยจ่าย
  • 4. รูปแบบอัตราดอกเบี้ย สถาบันการเงินมักมีทางเลือกให้กับผู้ขอสินเชื่อ ดังนั้นควรเลือกอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ เมื่ออัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และควรเลือกอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว เมื่ออัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มลดลง

ยิ่งชำระเงินสูงกว่ายอดเงินขั้นต่ำเท่าไหร่ก็จะหมดภาระได้เร็วเท่านั้น จากเดิมที่ระยะเวลา 30 ปี ภาระก้อนนี้จะสิ้นสุดในอีกไม่เกิน 20 ปีข้างหน้า การสร้างวินัยในการใช้เงินโดยเริ่มการวางแผนชีวิตให้เป็นระบบคือขั้นต้นสำหรับความฝันอยากมีบ้าน ในขั้นตอนของการดาวน์บ้านสามารถวางเงินมากกว่าร้อยละ 10 ของราคาบ้านได้ คุณจะดาวน์ด้วยเงินครึ่งหนึ่งของราคาบ้านก็ไม่ผิด เป็นเรื่องดีมากกว่า เพราะช่วยลดทั้งเงินต้นและอัตราดอกเบี้ยที่ต้องชำระกับสถาบันการเงินในทุกเดือน

การเลือกทำเลของบ้านก็สำคัญ หากมีรถยนต์ส่วนตัวอยู่แล้ว (มรดกจากพ่อและแม่ ที่ไม่เก่าเกินไป ก็ไม่จำเป็นต้องซื้อรถยนต์คันใหม่) การเลือกบ้านแถบชานเมืองนับเป็นตัวเลือกที่ดี เพราะราคาไม่สูงนักและตรงกับราคาจริง (เปรียบเทียบกับโครงการในพื้นที่เดียวกันด้วย) ถ้าจะเลือกซื้อที่พักในเขตใจกลางเมืองต้องทบทวนว่า การคมนาคมดีไหม เพื่อตัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้มากที่สุด


บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รับเครดิตเงินคืน 5% เมื่อใช้จ่ายที่ BTS, MRT, ร้านบู๊ทส์, ร้านวัตสัน
✪→เพียงมีรายได้รวม 15,000/ด. สนใจดูรายละเอียด

สินเชื่อเอนกประสงค์ซิตี้ ไม่จำกัดวัตถุประสงค์ในการกู้
✪→เพียงมีรายได้รวม 2หมื่น/ด. สนใจดูรายละเอียด

สมัครบัตรเครดิต ธนชาติออนไลน์ ได้แล้ววันนี้
✪→ เพียงมีรายได้รวม 2หมื่น/ด. สนใจดูรายละเอียด

-------------------------Advertisement--------------------------
✪→ !!ถ้าคุณกำลังเบื่องานที่เก่า ค้นหางานใหม่ๆ ที่ตรงใจคุณ แบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้