อยากทําบัตรเครดิต แต่เงินเดือนไม่ถึง ทำยังไงดีละ ?

อยากทําบัตรเครดิต แต่เงินเดือนไม่ถึง

เป็นปัญหาของผู้สนใจสมัครบัตรเครดิตอยู่ไม่น้อย เกี่ยวกับเรื่องของฐานเงินเดือนที่ไม่ถึง 15,000 บาท/เดือน โดยปกติแล้วธนาคารจะรับพิจารณาผู้ขอบัตรเครดิตจากฐานเงินเดือนเป็นอันดับแรก …. ซึ่งผู้สมัครบัตรเครดิตที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 15,000 บาท อาจจะมีความกังวลใจว่าคุณสมบัติอาจจะไม่พอสำหรับการขอบัตรเครดิต

ไม่ต้องกังวลเลย เพียงคุณมีฐานเงินเดือนเพียง 10,000 บาท/เดือนก็สามารถขอบัตรเครดิตได้เช่นกัน มาดูกันว่าวิธีการขอบัตรเครดิตโดยที่เงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาทนั้น ต้องทำอย่างไรบ้าง

  • อยากทำบัตรเครดิต แต่เงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท

ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า ธนาคารจะพิจารณาข้อมูลแรก คือ เงินเดือน หากเงินเดือนถึง 15,000 บาท ก็ผ่านการพิจารณาได้ง่ายกว่าเพราะเป็นมาตรฐานของการพิจารณาในการขอยื่นสมัครบัตรเครดิต

ในกรณีที่ประกอบอาชีพที่มีเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท แต่มีรายได้เพิ่มพิเศษ เช่น มีอาชีพเป็นเซลล์แมน ฐานเงินเดือน 10,000 บาท แต่มีค่าคอมมิชชั่น , ค่าตำแหน่งงาน , ค่าเบี้ยขยัน ฯลฯ ซึ่งเมื่อนำรายได้ทั้งหมดมารวมกันแล้วเป็นรายได้เท่ากับหรือมากกว่า 15,000 บาท/เดือน ก็สามารถนำไปเป็นข้อมูลเพื่อให้ธนาคารพิจารณาออกบัตรเครดิตให้ได้ ธนาคารรับพิจารณาข้อมูลในเชิงนี้เช่นกัน แต่ควรจะเป็นรายได้ที่คุณสามารถหามันได้ทุกเดือนอย่างเป็นประจำ เพราะธนาคารต้องการรายได้ที่คงที่และต่อเนื่องซึ่งจะช่วยให้การพิจารณามีน้ำหนักมากขึ้นและมีโอกาสผ่านการพิจารณาได้ง่ายขึ้น

  • มีอาชีพประจำแต่ฐานเงินเดือนไม่ถึง 10,000 บาท จะขอบัตรเครดิตได้ไหม

ในกรณีที่ผู้ขอบัตรประกอบอาชีพประจำแต่เงินเดือนไม่ถึง 10,000 บาท และไม่มีรายได้อื่นที่เสริมจากงาน อย่าง ค่าคอมมิชชั่นหรือเบี้ยขยันใดๆ ก็สามารถขอบัตรเครดิตได้เช่นกัน โดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพเสริมอื่นๆ ยกตัวอย่าง ผู้ขอบัตรเครดิตประกอบอาชีพเสมียน เงินเดือน 9,000 บาท ซึ่งไม่ผ่านการพิจารณาการขอบัตรเครดิตอย่างแน่นอน แต่มีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพอื่นเพิ่มเติม คือ การขายสินค้าประเภทเครื่องสำอางออนไลน์ ซึ่งมีรายได้และเงินหมุนเวียนผ่านบัญชีตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ก็สามารถนำเข้าไปให้ธนาคารเพื่อพิจารณาให้สิทธิ์บัตรเครดิตได้เช่นกัน ดังนั้นเอกสารเพื่อการสมัครควรนำข้อมูล Statement ที่เกี่ยวกับบัญชีขายเครื่องสำอางไปให้ธนาคารเพื่อพิจารณาด้วย จะช่วยให้การขอบัตรเครดิตผ่านได้ง่ายขึ้น

นอกจากข้อมูลข้างต้นแล้ว ผู้สมัครควรให้ข้อมูลอันน่าเชื่อถือให้กับธนาคาร เช่น เบอร์โทรศัพท์ ควรใช้เบอร์โทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์มือถือที่เป็นซิมจดทะเบียน จะสามารถระบุตัวตนได้ดีกว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือแบบเติมเงิน , สถานที่ทำงานที่ถูกต้อง , ที่อยู่ที่ถูกต้อง เพราะข้อมูลเหล่านี้ธนาคารจะนำไปพิจารณาร่วมกับข้อมูลฐานเงินเดือนของผู้ขอบัตรเครดิตว่ามีความน่าเชื่อถือด้านอื่นร่วมด้วยหรือไม่

  • สมุดเงินฝากแบบออมทรัพย์ช่วยได้

ถึงแม้ว่าจะไม่มีเงินเดือนถึง 15,000 บาท แต่มีการนำเงินเข้าฝาก ณ ธนาคารที่ยื่นขอบัตรเครดิตเป็นประจำ ธนาคารก็จะรับพิจารณาเพิ่มด้วยอีกทางหนึ่ง ดังนั้นควรทำการเดิน Statement ให้มีการหมุนเวียนของเม็ดเงินให้บ่อย จะเป็นข้อมูลช่วยให้คุณสามารถขอบัตรเครดิตได้ง่ายขึ้น เนื่องจากมีรายรับเข้ามาในบัญชีสม่ำเสมอ โดยวงเงินเข้าออกควรเป็นวงเงินที่มากที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถหามาได้