หมายเลขบนบัตรเครดิต คืออะไร สำคัญอย่างไร มีประโยชน์กับผู้ใช้บัตรหรือไม่ มาดูกัน

หลายท่านที่เป็นเจ้าของบัตรเครดิตธนาคารต่างๆ อาจจะสงสัยว่าตัวเลขทั้ง 16 หลักเหล่านั้นมีความหมายเกี่ยวกับอะไร ตัวเลขหรือหมายเลขที่ถูกระบุบนบัตรเครดิตแต่ละใบมีหน่วยตัวเลขที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ 13 หลัก , 14 หลัก , 15 หลัก ทั้งนี้หลักของตัวเลขทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของบัตรที่มีความแตกต่างกันออกไป

 • เครือข่ายบริการของ American Express จำนวนหลักตัวเลข 15 หลัก

 • เครือข่ายบริการของ Master Card จำนวนหลักตัวเลข 16 หลัก

 • เครือข่ายบริการของ VISA จำนวนหลักตัวเลข 13 หลัก หรือ 16 หลัก

 • เครือข่ายบริการของ Diners Club จำนวนหลักตัวเลข 14 หลัก

หมายเลขหลักบนบัตรเครดิต สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

 1. เครือข่ายผู้ให้บริการบัตรเครดิตและองค์กรผู้ออกบัตรเครดิตจะถูกระบุในตัวเลย 6 ตัวแรกของบัตรเครดิต

 2. หมายเลขที่บัญชีบัตรเครดิตนั้นๆจะถูกระบุในตัวเลข 9 ตัวถัดมา

 3. ตัวเลขที่ใช้ในการระบุความถูกต้องของหมายเลขบัตรเครดิตทั้ง 16 หลักจะถูกยืนยันอีกครั้งด้วยหมายเลขตัวสุดท้ายของบัตรเครดิต

ในโครงสร้างของหมายเลขบนบัตรเครดิตยังบอกถึงประเภทของธุรกิจที่ออกบัตรให้ใช้ด้วย ตามตารางดังต่อไปนี้

MII Digit Value

ประเภทของธุรกิจ

0

ISO/TC 68 and other industry assignments

1

Airlines

2

Airlines and other industry assignments

3

Travel and entertainment

4

Banking and Financial

5

Banking and Financial

6

Merchandizing and Banking

7

Petroleum

8

Telecommunications and other industry assignments

9

National assignment

  • บัตรเครดิตที่ให้บริการโดย American Express , Diners Club ตัวเลขตัวแรกจะถูกระบุด้วยเลข 3

  • บัตรเครดิตที่ให้บริการโดย VISA ตัวเลขตัวแรกจะถูกระบุด้วยเลข 4

  • บัตรเครดิตที่ให้บริการโดย MasterCard ตัวเลขตัวแรกจะถูกระบุด้วยเลข 5

  • บัตรเครดิตที่ให้บริการโดย Discover ตัวเลยตัวแรกจะถูกระบุด้วยเลข 6

หมายเลขบนบัตรเครดิตมีความสำคัญในการยืนยันผู้ถือครองบัตรตัวจริง แต่อย่างไรก็ดีปัจจุบันพบว่ามีการโจรกรรมเพื่อนำบัตรเครดิตไปใช้เพื่อซื้อของหรือกดเงินสดตามแต่เงื่อนไขของบัตร ซึ่งบริษัทบัตรเครดิตต่างๆได้ร่วมกันคิดค้นการป้องกันการโจรกรรมเพื่อใช้บัตรเครดิตของผู้อื่น ซึ่งผู้ถือบัตรไม่ควรนำบัตรเครดิตที่ตนถือครองอยู่ให้กับผู้อื่นได้เห็นข้อมูลรายละเอียดหมายเลขบนบัตรหรือทำให้บัตรสูญหาย เนื่องจากอาจเกิดการโจรกรรมบัตรเพื่อนำไปใช้ในธุรกรรมต่างๆได้ โดยโจรมักจะอ้างตนเองว่าเป็นเจ้าหน้าจากธนาคารที่เราถือบัตรและป้อนคำถามที่เหมือนจะช่วยป้องกันการสูญหายของเงินกับเหยื่อ แต่แท้จริงแล้วคือการหลอกถามเอาหมายเลขบัตรเครดิตเพื่อนำไปทำการโจรกรรม ซึ่งมีเหยื่อมากมายที่เคยโดนหลอกในรูปแบบกรณีดังกล่าวนี้ ดังนั้น ไม่ควรให้รหัสใดๆบนบัตรกับบุคคลอื่นที่ทั้งเห็นหน้าหรือไม่เห็นหน้าก็ตาม ทั้งนี้เพื่อป้องกันการสูญเงินในบัตรเครดิตโดยไม่รู้ตัว