สินเชื่อบ้านธนาคาร กรุงเทพดีเสียอย่างไรมาดูกัน

home_1
บ้านเป็นปัจจัยที่ 4 ประการหนึ่งที่แสดงถึงความมั่นคงในชีวิต แต่การลงทุนในเรื่องบ้านก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งของคนที่ใฝ่ฝันจะมีบ้านเป็นของตัวเองจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อตัดสินใจก่อนการลงทุน นั่นเพราะการกู้สินเชื่อบ้าน เป็นการกู้เงินกู้ในระยะยาวจากสถาบันการเงิน หรือธนาคาร ที่มีเพื่อการสร้างที่อยู่อาศัยประเภทต่าง ๆ เช่น ทาวเฮาส์ ทาวโฮม คอนโด หรืออาคารพาณิชย์ โดยใช้ที่อยู่อาศัยนั้นเป็นหลักประกันในการจำนองให้แก่ธนาคารผู้ให้สินเชื่อ

สิ่งจำเป็นอย่างมากเมื่อตัดสินใจที่จะกู้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน นั่นคือการตรวจสอบสุขภาพทางการเงินของตัวเองทางด้านของกำลังซื้อ ความสามารถในการผ่อนซื้อบ้านและการชำระหนี้ เพราะการซื้อบ้านเกินกำลังศักยภาพอาจก่อให้เกิดปัญหาทางการเงินได้ ซึ่งควรพิจารณาจาก เงินที่เหลือใช้ในแต่ละเดิน ภาระหนี้สินทุกประเภทที่ต้องผ่อน เงินออมที่มีอยู่ วงเงินที่อาจจะได้รับจากธนาคาร และจำนวนงวดที่ต้องผ่อน

ในปัจจุบันหลายธนาคารได้มีการนำเสนอสินเชื่อบ้าน โดยการแข่งขันในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงขยายตลาดในการบริการสินเชื่อไปยังหัวเมืองใหญ่ตามต่างจังหวัดมากขึ้น มีการทำกลยุทธ์ทางการตลาด เสนอโปรโมชั่นร่วมกับผู้ประกอบการอสังหารายใหญ่ของประเทศอย่างมากมาย รวมถึงมีการทำโปรโมชั่นในกับหน่วยงานต่าง ๆ บัตรเครดิต เพื่อเป็นทางเลือกในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้ง่ายอีกด้วย โดยกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ถูกนำมาใช้ เช่น การแข่งขันทางด้านราคา (Price strategy) กลยุทธ์ด้านการคำนวณงวดการผ่อนชำระ กลยุทธ์การชำระเงินที่มีความเหมาะสมกับศักยภาพการจ่ายของผู้กู้ กลยุทธ์การควบผลิตภัณฑ์สินเชื่อกับแนวร่วมอื่นทางธุรกิจ กลยุทธ์การแข่งขันนวัตกรรมใหม่ๆทางการตลาด กลยุทธ์การขยายช่องทางการขายสินเชื่อ กลยุทธ์ด้านความรวดเร็วด้านการอนุมัติ การให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องบ้าน การจัดมหกรรม การเน้นเรื่อง CSR เป็นต้นเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

ธนาคารกรุงเทพ เป็นอีกธนาคารหนึ่งที่มีการนำเสนอเพื่อเป็นทางเลือกในการซื้อบ้านสำหรับผู้ที่ต้องการจะมีบ้านเป็นของตนเอง ทางธนาคารได้มีการบริการสินเชื่อบ้านหลากหลายประเภท เช่น

  • สินเชื่อบ้านสำหรับโครงการจัดสรรที่ธนาคารให้การสนับสนุน เป็นสินเชื่อสำหรับผู้ซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมจากโครงการต่าง ๆ ทั่วประเทศ
  • สินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น เป็นสินเชื่อเพื่อไถ่ถอนหลักทรัพย์จำนองจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อรับดอกเบี้ยต่ำ เงื่อนไขพิเศษ
  • สินเชื่อสำหรับบ้านเพื่อผู้มีบัญชีสินมัธยะทรัพย์ทวีเป็นสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับผู้มีบัญชีสินมัธยะทรัพย์ทวีที่สมัครสินเชื่อบ้านบัวหลวง
  • สินเชื่อบ้านสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ เป็นสินเชื่อสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกรที่มีรายได้ประจำ ผู้พิพากษา อัยการ หรือนักบิน
  • สินเชื่อบ้านสำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้สูง เป็นสินเชื่อสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษสำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป

สินค้าสำหรับลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟท์ เป็นสินเชื่อที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ลงตัวกับทุกความต้องการเพื่อบ้านสำหรับลูกค้า
สินเชื่อเพื่อสินทรัพย์พร้อมขายของธนาคาร เป็นสินเชื่อกู้เพื่อซื้อทรัพย์สินของธนาคารทั้งซื้อที่อยู่อาศัย ปลูกสร้างบ้าน และรีไฟแนนซ์เป็นสินเชื่อธนาคารกรุงเทพมีอสังหาริมทรัพย์ราคาพิเศษหลายประเภท ในหลากหลายทำเลให้ท่านเลือกทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด

–  สินเชื่อบัวหลวงพูนผล เป็นสินเชื่อที่จะต่อเติมหรือซ่อมแซมที่พักอาศัย หรือซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ และตกแต่งบ้านก็กู้ได้ง่าย ๆ เพียงใช้ที่อยู่อาศัยจำนองเป็นหลักประกัน
– สินเชื่อบัวหลวงสานฝัน เป็น สินเชื่อเบิกเกินบัญชี (O/D) ให้อิสระทุกการใช้จ่าย โดยไม่กำหนดยอดชำระขั้นต่ำโดยใช้ที่อยู่อาศัยจำนองเป็นหลักประกัน

ซึ่งแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ของธนาคาร จัดทำขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าหลายกลุ่ม และหลากหลายความต้องการ

นอกจากนี้ทางธนาคารยังมีบริการพิเศษเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้นเช่น มีรูปแบบการให้เลือกผ่อนชำระที่หลายหลาย มีทางเลือกอัตราดอกเบี้ยที่หลากหลาย วงเงินกู้สูงสุดถึง 90% ของราคาประเมินหลักประกัน เลือกได้ทั้งผ่อนสั้น ผ่อนยาว นานสูงสุด 30 ปี เลือกผ่อนชำระแบบคงที่ หรือผ่อนชำระแบบขั้นบันได รวมถึงข้อเสนอพิเศษเพิ่มเติมจากโครงการบ้านชั้นนำ

เพื่อเป็นข้อมูลให้ลูกค้าที่กำลังสนใจสินเชื่อบ้านของธนาคารกรุงเทพ บทความนี้ จะขอนำเสนอเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ ดังต่อไปนี้

ข้อดีของสินเชื่อธนาคารกรุงเทพ เช่น
– เป็นธนาคารที่จัดตั้งมายาวนาน มีความน่าเชื่อถือ
– ถ้ากู้ผ่านแล้วไม่ค่อยจุกจิก ไม่บังคับซื้อ product ตัวอื่น เช่นประกันชีวิต
– ดอกเบี้ยไม่แพง ไม่ถูก
– ไม่เรื่องมากในเรื่องสัญญา อนุมัติเร็ว
– ลูกค้าสามารถจ่ายมากกว่ายอดที่กำหนดไว้ในสัญญาได้ จะชำระหนี้หมดได้เร็วขึ้นและประหยัดดอกเบี้ยไปได้บางส่วน เพราะจำนวนที่จ่ายเกิน จะไปตัดเงินต้น

ข้อเสียของสินเชื่อธนาคารกรุงเทพ เช่น
– เรื่องความล่าช้าของการบริการ
– การบริหารจัดการระบบแบบเก่าคล้ายกับระบบราชการ
– ระบบการทำธุรกรรมต่าง ๆ บางสาขายังล้าสมัย

ถึงแม้ว่าในการบริการของธนาคารยังมีความล่าช้าเรื่องระบบอยู่บ้าง แต่จะเห็นได้ว่าในเรื่องการบริการสินเชื่อของธนาคารนั้นมีจุดแข็งในเรื่องของความรวดเร็วในการอนุมัติ การมุ่งเน้นรักษาความเป็นส่วนตัวให้กับลูกค้า การเสนอบริการให้ลูกค้าได้รับในสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก หากสนใจเกี่ยวกับสินเชื่อบ้าน และต้องการขอยื่นสินเชื่อ ควรเตรียมความพร้อมในเรื่องการอนุมัติ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่สนใจ เอกสารต่าง ๆ ที่จะทำการยื่นเสนอ ค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อ ศึกษาเรื่องอัตราดอกเบี้ย และเกณฑ์ความพร้อมต่าง ๆ เพื่อที่จะได้มั่นใจอย่างแน่นอนว่า จะสามารถมีบ้านในฝันได้อย่างที่ตั้งใจ