สินเชื่อบ้านที่ไหนดีบ้างปัจจุบัน

ถ้าจะกล่าวถึงบ้าน คอนโดมิเนียม หรือทาวน์เฮ้าส์นั้น ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลล้วนมีมูลค่าราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะเป็นวัตถุที่มีอย่างจำกัด ซึ่งจำนวนประชากรที่อพยพสู่เขตเมืองหลวงของประเทศก็เพิ่มมากขึ้น ด้วยปัจจัยหลาย ๆ ด้าน ทำให้ที่พักอาศัยเป็นทรัพย์สินที่ควรจะรีบคว้าไว้เมื่อคุณพร้อม รถยนต์หรือสิ่งอื่นอาจไม่จำเป็นเท่าไหร่ เพราะระบบคมนาคมในเขตดังกล่าวก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการใช้งานเสมอ บ้านและที่ดินเปล่าควรจะซื้อไว้เผื่ออนาคต เพราะอีก 10-20 ปี ราคาที่ดินหรือบ้านจากโครงการต่าง ๆ จะแพงขึ้นอย่างน่ากลัว

สินเชื่อบ้านหรือสินเชื่อเคหะจากสถาบันการเงินหลายแห่ง เป็นหนทางที่ช่วยให้คุณพร้อมสำหรับการมีบ้านเป็นของตัวเอง แม้จะยังไม่ได้ถือสิทธิ์ทั้งหมด ก็สบายใจได้ว่าอย่างน้อยก็มีที่พักอาศัย หากคุณยังเช่าบ้านหรือห้องอยู่ อาจโดนสถานการณ์บีบบังคับให้ย้ายออกในสภาวะที่จนตรอกก็ได้ เมื่อเกิดปัญหาฉุกเฉินที่กระทบต่อการชำระเงินค่าบ้านในอนาคต คุณยังเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อช่วยกันหาทางออกที่ดีกว่าเดิม ส่งผลให้สถานการณ์อันเลวร้ายผ่านพ้นไปด้วยดีแน่นอน

สินเชื่อบ้านจากผู้ปล่อยสินเชื่อแต่ละเจ้า มีข้อดีและเสียที่แตกต่างกันไป การเลือกผู้ให้กู้ที่ดีได้ย่อมส่งผลดีกับคุณมากที่สุด ตัวเลือกที่ดีสำหรับการขอสินเชื่อเคหะคือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.), ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารธนชาติ และธนาคารกสิกร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับความต้องการด้านสินเชื่อบ้านหรือที่พักอาศัย เพราะมีสินเชื่อที่รองรับขีดความสามารถในการชำระเงินของผู้กู้ อาทิ สินเชื่อสวัสดิการ หรือ สินเชื่อผู้ประกอบการ ฯลฯ บุคคลที่ต้องการขอสินเชื่อบ้านซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกับสินเชื่อดังกล่าว จะได้รับสิทธิพิเศษที่มากกว่า เหล่าพนักงานราชการ ข้าราชการ หรือพนักงานองค์กรเอกชนที่กำหนดไว้จึงนิยมขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินแห่งนี้ อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ล่าสุดอยู่ที่ร้อยละ 6.75 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้านนั้นอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าสถาบันการเงินแห่งอื่นอย่างมาก

ธนาคารออมสิน สินเชื่อเคหะ (บ้านหรือที่พักอาศัย) มีให้เลือกถึง 3 รูปแบบตามคุณสมบัติของคุณ และอีกสินเชื่อหนึ่งที่รองรับความต้องการเรื่องบ้าน เพราะความเป็นรัฐวิสาหกิจทางการเงินแห่งแรกของประเทศ จึงมีสินเชื่อที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ และเอื้อประโยชน์แก่คนทุกฐานะ อนุมัติวงเงินไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ของธนาคาร (กรณีทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ของธนาคาร) อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ล่าสุดอยู่ที่ร้อยละ 7.475 ต่อปี อยู่ในระดับที่ผู้กู้ส่วนใหญ่รับได้ เพราะสินเชื่อของธนาคารแห่งนี้ดีกว่าที่อื่น

ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อมีให้เลือกถึง 6 รูปแบบตามความต้องการ เพราะเป็นอีกรัฐวิสาหกิจจึงมีกรอบกำหนดเฉพาะของผู้มีอาชีพที่มั่นคง เหล่าข้าราชการจึงนิยมใช้บริการกันมาก (โดยเฉพาะครู) อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ล่าสุดอยู่ที่ร้อยละ 7.875 ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ล่าสุดอยู่ที่ร้อยละ 6.525 ต่อปี เช่น KTB STEP UP สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการ พนักงานที่สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ พนักงานกลุ่มวิชาชีพแพทย์ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ คำนวณระยะเวลาผ่อนชำระตามอายุงานของคุณ (20, 25 และ 30 ปี) ใช้ MLR ในการคำนวณอัตราดอกเบี้ยของโครงการ ส่วนรายละเอียดควรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้งเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง

หากถามว่าธนาคารเอกชนสีอื่น ๆ ไม่เหมาะสำหรับการของสินเชื่อบ้านหรือ คุณต้องดูรายละเอียดของสินเชื่อจากสถาบันการเงินเป็นหลัก เพราะอัตราดอกเบี้ย MRR หรือ MLR มียอดที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะธนาคารสีม่วงที่อัตราดอกเบี้ยทั้งสองสร้างความหวั่นใจกับผู้กู้มามากมาย คุณต้องดูที่คุณสมบัติของตนเองว่าตรงตามที่สถาบันการเงินกำหนดหรือไม่ เพราะบางแห่งอาจอนุมัติวงเงินให้เร็วแต่แลกกับอัตราดอกเบี้ยแสนโหด (ตามความคิดของคนส่วนใหญ่) ธนาคารทั้ง 3 แห่งมีผู้ขอสินเชื่อจำนวนมาก การดำเนินการและอนุมัติวงเงินจะล้าช้า ธนาคารเอกชนแห่งอื่นจึงเป็นตัวเลือกสำรองสำหรับกรณีที่ต้องการสินเชื่อด่วน เนื่องจากความกลัวว่าที่อยู่อาศัยที่ถูกใจคุณจะหลุดมือไป

แต่คุณควรคำนึงว่า การขอสินเชื่อบ้านทางสถาบันการเงินจะเป็นฝ่ายตัดสินใจ คุณไม่ใช่คนตัดสินใจว่า ‘ต้อง’ ได้เงินก้อนนี้ไปซื้อบ้าน ดังนั้นควรยื่นขอสินเชื่อจากธนาคารหลาย ๆ แห่ง และขอรายละเอียด อาทิ อัตราดอกเบี้ย 5 ปี และจำนวนเงินที่ต้องชำระใน 5 ปีแรก ประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อการรีไฟแนนซ์ต่อไป

คุณ ‘อยาก’ มีบ้านได้ แต่ไม่ควรรีบร้อนที่จะขอสินเชื่อโดยไร้ความพร้อม อาทิ ต้องผ่อนชำระค่ารถยนต์อยู่ หรือมีหนี้ก้อนอื่นที่ควรจัดการให้เรียบร้อย ก็ดำเนินการให้แล้วเสร็จที่ละเรื่อง หากสถาบันการเงินเห็นว่าคุณมีรายการจ่ายหนี้สินด้านอื่น ๆ การอนุมัติสินเชื่อย่อมเป็นเรื่องยาก เพราะความเสี่ยงที่ธนาคารต้องเจออาจไม่คุ้มกับการอนุมัติสินเชื่อของคุณ

(เสริม) โครงการหมู่บ้านจัดสรรบางแห่ง ก็มีข้อตกลงกับสถาบันการเงินเอกชนด้วย ทำให้การขอสินเชื่อบ้านนั้นง่ายขึ้นอีก หรือได้รับการอนุมัติเงินกู้เต็มจำนวนที่คุณขอไป นับเป็นเรื่องที่ดีเพราะคุณจะได้มีกรรมสิทธิ์ครึ่งหนึ่งในมือ แต่ควรตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อที่ได้รับการเสนอมาว่า มันดีกว่าการที่คุณจะยื่นคำขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินแห่งอื่นหรือไม่