สินเชื่อทันใจ กรุงศรี ดีเสียอย่างไร เหมาะสำหรับใคร

Quick-1

ในปัจจุบัน ธุรกิจ SME ได้มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีผู้ประกอบการรายใหม่เกิดขึ้นตลอด ซึ่งส่วนหนึ่ง เกิดมาจากการส่งเสริม ธุรกิจ SME ของรัฐบาล ที่มีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบรรดาสถาบันทางการเงินธนาคารต่างๆ ก็ได้ออกมาขานรับนโยบายนี้ ด้วยการ ออก ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เพื่อมาช่วยส่งเสริม ธุรกิจ SME ซึ่งสำหรับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ก็เช่นเดียวกัน ธนาคารฯ ได้ออก ผลิตภัณฑ์ สินเชื่อทันใจ กรุงศรี  โดยมีวัตถุประสงค์ มุ่งเน้นในการให้เงินทุนหมุนเวียนกับผู้ประกอบการธุรกิจ SME เพื่อนำมาหมุนเวียนใช้ภายในธุรกิจของตน

ซึ่งข้อแตกต่างของ สินเชื่อทันใจ กรุงศรี ที่แตกต่างจาก สินเชื่ออื่นๆ ก็คือ ไม่ต้องใช้ทรัพย์สินใดๆ ค้ำประกันให้ยุ่งยาก แต่จะใช้เงินฝากเป็นตัวค้ำประกันแทน ซึ่งเราสามารถขอสินเชื่อ ได้ถึงสามเท่าของเงินฝากที่เราค้ำประกัน และที่สำคัญคือ ธนาคารฯสามารถอนุมัติสินเชื่อ อย่างรวดเร็วภายใน 2 วันทำการ ซึ่ง สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องนำมาเงินมาหมุนเวียนในธุรกิจอย่างเร่งด่วนแล้ว ถือว่ารวดเร็วเลยทีเดียว รวมทั้ง หากเราไม่สะดวกที่จะไปธนาคาร เรา ก็สามารถยื่นใบสมัครออนไลน์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของธนาคารได้อีกด้วย

มาถึง ณ ตรงจุดนี้ หลายท่านอาจจะเริ่มสนใจในผลิตภัณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาตัวนี้แล้ว  แต่เราลองมาดูคุณสมบัติของผู้กู้กันสักเล็กน้อย ว่าท่านมีคุณสมบัติในการการกู้  หรือไม่ ซึ่งในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา
– ต้องมีอายุตั้งแต่ 20-65 ปี มีสัญชาติไทย ต้องดำเนินกิจการไม่ต่ำกว่า 2 ปี
– ต้องมียอดขายสินค้าอย่างน้อย 5 ล้านบาท/ปี สำหรับลูกค้าเดิม
– ต้องมียอดขายสินค้าอย่างน้อย 7.5 ล้านบาท/ปี สำหรับลูกค้าใหม่  มูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิ(ไม่นับรวมที่ดิน) ไม่เกิน     200 ล้านบาท
– ต้องมีประวัติทางการเงินที่ดี กรณีเป็นนิติบุคคล (เฉพาะลูกค้าปัจจุบัน) เป็นนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการในประเทศไทย ต้องดำเนินกิจการไม่ต่ำกว่า 2 ปี
– ต้องมียอดขายสินค้าอย่างน้อย 5 ล้านบาท/ปี มูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิ (ไม่นับรวมที่ดิน)ไม่เกิน 200 ล้านบาท
– ต้องมีประวัติทางการเงินที่ดี  ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ ว่า ต้องมีเงื่อนไขครบถ้วนตามที่กำหนดเท่านั้น ถึงจะมีสิทธิ์ยื่นกู้ได้

ซึ่งทั่งหมดที่กล่าวมานี้อาจจะถือเป็นข้อเสียของ สินเชื่อทันใจ กรุงศรี ตัวนี้เลยก็ว่าได้ เพราะมีเงื่อนไขที่ค่อนข้างมาก ดังนั้นผู้ประกอบการธรรมดา ที่เงื่อนไขไม่ตรงกับที่กำหนด จะไม่สามารถ ใช้บริการ สินเชื่อทันใจ กรุงศรี ตัวนี้ได้เลย แต่หากท่านเป็นผู้ประกอบการ ที่มีเงื่อนไข ตรงกับ ธนาคารฯ กำหนดแล้ว เราพิจารณาแล้วว่า สินเชื่อทันใจ กรุงศรี เป็นอีกสินเชื่อหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ ของผู้ประกอบการได้ดีทีเดียว