สินเชื่อกรุงไทย กับ สินเชื่อกรุงศรี ต่างกันอย่างไร

ktbvsKrungsri

 สินเชื่อธนาคารกรุงไทยกับสินเชื่อธนาคารกรุงศรีต่างกันอย่างไร

“จะเลือกกู้ที่ไหนดีระว่าง กรุงศรี กับกรุงไทย” ก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่แห่งใดนั้น จะต้องมาดูความแตกต่างของสินเชื่อธนาคารกรุงไทย กับธนาคารกรุงศรีอยุธยากันก่อนว่า แต่ละแห่ง มีสินเชื่อที่ตอบโจทย์ความต้องการของเราได้มากน้อยแค่ไหน  ตัวอย่างเช่น

ผู้ที่ต้องการสินเชื่อเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรือสินเชื่อเงินสด “สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ และสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล” แพคเกจสินเชื่อของทั้งสองธนาคารที่มีความแตกต่างกัน คือสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ เป็นสินเชื่อของธนาคารกรุงไทยที่ให้สินเชื่อกับ พนักงารัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ และพนักงานบริษัท หรือหน่วยงานเอกชน เป็นวงเงินพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน อัตราดอกเบี้ยต่ำ ไม่ใช้ไม่เสียดอกเบี้ย ให้จำนวนเงินกู้ตามจำนวนเท่าของเงินเดือน/รายได้  ส่วนสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลของธนาคารกรุงศรี จะเป็นการใช้สินเชื่อกับพนักงานประจำ หรือ เจ้าของกิจการที่มีรายได้ตามที่กำหนดไว้  สามารถเลือกรับเงินกู้โดยการ โอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้กู้ทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ ตามจำนวนเท่าของรายได้ หรือรับเป็นบัตรเบิกถอนเงินสดวงเงินสำรองพร้อมใช้  ก็ได้เช่นกัน สำหรับความแตกต่างของสินเชื่อประเภทบุคคลของทั้งสองธนาคารนี้ คือ เรื่องของอัตราดอกเบี้ย ที่มีการเรียกเก็บ และกลุ่มเป้าหมายประเภทสินเชื่อที่แตกต่างกัน

ลองมาดูสินเชื่อประเภทที่อยู่อาศัยกันบ้างซึ่งทั้งสองธนาคารจะมีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยหลายแบบให้เลือกใช้บริการ ซึ่งจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป เราลองมาดูสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในแบบที่คล้ายกันของทั้งสองธนาคารเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง “สินเชื่อ KTB Refinance Home Loan  และสินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์”  สินเชื่อ KTB Refinance Home Loan  เป็นสินเชื่อที่ให้บริการสำหรับไถ่ถอนจำนอง (Refinance) ที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงิน หรือองค์กรการเงิน หรือ ไถ่ถอนจำนองที่ดิน และกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน โดยหนี้เดิมต้องเป็นหนี้ที่เกิดจากวัตถุประสงค์เพื่อจะสร้างที่อยู่อาศัยเท่านั้น วงเงินไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน ระยะเวลาให้กู้ 30 ปี อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 = 3.25% หลังจากนั้นMLR-0.25%  ส่วน สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์ เป็นสินเชื่อเพื่อการไถ่ถอนจำนอง ที่ให้วงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาประเมิน  ระยะเวลาให้กู้ 30 ปี อัตราดอกเบี้ยมีให้เลือกได้ถึง 4 แบบ ตามความต้องการของผู้กู้  สำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ยกตัวอย่างมานี้ จะเป็นได้ว่า สินเชื่อธนาคารกรุงไทย กับสินเชื่อธนาคารกรุงศรีมีความแตกต่างกัน ที่ วงเงินที่ให้กู้และอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน

จากสินเชื่อทั้งสองกรณีที่ ยกตัวอย่าง จะเห็นได้ว่านอกจากความแตกต่างของประเภทสินเชื่อที่ทั้งสองธนาคารมีความต่างกันแล้ว ในส่วนรายละเอียดแต่ละแบบของสินเชื่อยังมีความแตกต่างกันอีกด้วย ฉะนั้นในการตัดสินใจขอสินเชื่อกับธนาคารใดนั้น ควรพิจารณาที่ความเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด เพื่อให้ได้รับบริการที่ตรงกับวัตถุประสงค์  คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเอง