สมัครบัตรเครดิต ให้อนุมัติง่ายๆ ต้องทำอย่างไรมาดูกัน

หากจะพูดถึงเรื่องของบัตรเครดิต ในยุคนี้ก็ถือว่าเข้ามามีบทบาทและมีความสำคัญมาก ๆ เพราะนอกจากทำให้สภาพการเงินมีความคล่องตัวได้แล้ว ยังมีเรื่องของความสะดวกสบายที่ไม่ต้องพบเงินสด และเรื่องของการสะสมแต้มเพื่อรับของรางวัลและโปรโมชันต่าง ๆ มากมาย ดังนั้นแล้ว จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมวัยทำงานส่วนใหญ่ถึงอยากจะมีบัตรเครดิตไว้ติดตัวคนละใบสองใบ แต่อย่างไรก็ตาม ก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งของคนอยากมีบัตรเครดิตกำลังประสบปัญหาเรื่องการอนุมัติบัตรเครดิต บางคนสมัครและส่งเอกสารทำบัตรเครดิตไปตั้งหลายรอบแต่ก็ไม่อนุมัติสักที วันนี้จึงมีเคล็ดลับดี ๆ มาฝากสำหรับคนที่อยากสมัครบัตรเครดิตแบบที่ว่าอนุมัติได้ง่ายพนักงานไม่ต้องคิดเยอะ

รู้หลักเกณฑ์เบื้องต้นเรื่องรายได้ของการขอมีบัตรเครดิต
เรื่องแรกเลยเป็นสิ่งที่ต้องรู้ เพราะธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์รายได้ในการขอมีบัตรเครดิตชไว้ โดยบางคนยื่นมาเป็นสิบรอบ แต่ก็ไม่อนุมัติก็อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ทราบว่าจริง ๆ แล้วตนเองไม่เข้าเกณฑ์เบื้องต้นรายได้อยู่ก็เป็นได้ โดยหลักเกณฑ์เบื้องต้นที่ควรรู้ คือการมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน หรือ 180,000 บาทต่อปี หรือต้องมีเงินฝากเป็นหลักประกันเต็มวงเงินของบัตรเครดิตที่อนุมัติ หรือมีเงินฝากประจำกับธนาคารไม่น้อยกว่า 500,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือมีเงินฝากออมทรัพย์ ลงทุนในตราสารหนี้ หรือลงทุนในกองทุนรวม อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ปลอดหนี้สิน
ถัดมาหากใครที่อยากให้บัตรเครดิตผลอนุมัติออกมาง่ายๆก็ต้องพยายามอย่าให้มีหนี้สิน และต้องมีประวัติทางการเงินที่ดี เช่น กรณีมีบัตรเครดิตอยู่แล้วใบหนึ่งและเมื่อได้รูดใช้บัตรเครดิตแล้วก็ต้องจ่ายเงินครบและตรงเวลาทุกรอบบัญชี หรือหากจะจ่ายเงินไม่เต็มจำนวนก็ต้องไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำที่ระบุไว้ในแต่ละรอบบิล ทั้งนี้ ข้อมูลเหล่านี้ก็จะเป็นประวัติให้ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินเห็นได้ว่าบุคคลมีวินัยทางการเงินที่ดี มีความไว้วางใจที่จะพิจารณาอนุมัติได้ง่ายขึ้น

ต้องสนใจอัตรารายได้หรือรายรับ
เรื่องของอัตรารายได้หรือรายรับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่บัตรเครดิตจะพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติได้เลย เนื่องจากธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตจะสามารถพิจารณาได้ว่าบุคคลมีกำลังในการชำระหนี้ได้ไหม หรือมีอัตราในการชำระหนี้ต่อเดือนได้สูงสุดเท่าไหร่ ซึ่งบุคคลไม่ควรมีหนี้สินเกินกว่า 70 – 80% ของรายได้ ทั้งนี้หากเงินเดือนไม่เพียงพอต่อการส่งหลักฐานพิจารณา อาจรวบรวมใบเสร็จหรือใบหักภาษี ณ ที่จ่าย จากการทำงานอิสระหรืองานเสริมมาเป็นหลักฐานเพิ่มเติมได้ เพื่อให้อัตรารายได้หรือรายรับมากกว่ารายจ่ายเกิน 30%

หมั่นออมเงินเข้าบัญชี
สำหรับเรื่องเงินออม ที่ควรทำก็ไม่ใช่แค่หยอดใส่กระปุกออมสินหรือเก็บไว้ที่บ้าน แต่ควรออมแบบที่สามารถแสดงหลักฐานการออมเงินได้ เช่น บัญชีเงินฝากอื่น ๆ ที่เปิดไว้ฝากเงินสำหรับการเก็บออมที่นอกเหนือบัญชีเงินเดือน ซึ่งการออมนี้จะสามารถสะท้อนว่าเงินของเราต่อเดือนเพียงพอต่อการใช้จ่าย ซึ่งก็จะเป็นผลให้บัตรเครดิตสามารถอนุมัติได้ไวขึ้นเช่นเดียวกัน

เตรียมหลักฐานให้พร้อม
สำหรับข้อนี้คือคนที่จะสมัครบัตรเครดิตเองก็ต้องเตรียมหลักฐานให้พร้อม เพื่อความสะดวกรวดเร็วจะได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาอนุมัติได้เร็วขึ้น หลักฐาน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาสำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารรายได้ที่สามารถตรวจสอบได้ รายการในสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน หรือบัตรเครดิตอื่นที่มีอยู่แล้วก็สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงประกอบการพิจารณาอนุมัติได้เช่นกัน โดยหากต้องรอให้ทางธนาคารเจ้าของบัตรบอกมา แล้วกว่าคุณจะรวบรวมหรือหาเอกสารก็ต้องใช้เวลาไปอีก ดังนั้นเตรียมไว้ให้พร้อมแต่เนิ่นเลยจะดีที่สุด

หมั่นสอบถามความคืบหน้า
สำหรับกรณีคือหากการแจ้งผลอนุมัติมีความล่าช้ากว่าที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้ อาจต้องติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ว่ากำลังดำเนินการอยู่ขั้นตอนไหนแล้ว หรือติดปัญหาอะไรหรือไม่ และถ้าหากติดปัญหาอะไรจะได้แก้ไขเพื่อให้บัตรเครดิตได้อนุมัติ


ยังไงก็ลองเอาเทคนิคต่างเหล่านี้ไปใช้กันดูได้เลยจะได้มีบัตรเครดิตไว้ใช้กันแบบอนุมัติมาง่ายๆ แต่ทั้งนี้เมื่อได้มาแล้วก็ต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง และหมั่นทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตัวเองให้ดี เพื่อไม่ให้การเงินล้มเหลวได้