ลูกหนี้ กับการ ล้มละลายถ้าคุณใกล้มาถึงจุดนี้จะแก้ปัญหาได้อย่างไร?

ล้มละลาย !!! …. คำที่หลายคนกลัวนักกลัวหนา บางคนยามที่เกิดปัญหาทางการเงินขึ้นมาก็พยายามแก้ไข พยายามดิ้นรนจนถึงที่สุดที่จะไม่ต้องประสบพบเจอกับการล้มละลาย แต่บางคนมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้จริง ๆ โดยการล้มละลายถือเป็นขั้นตอนทางกฎหมายซึ่งจะใช้ต่อเมื่อไม่มีวิธีการอื่นใดที่จะสามารถแก้ปัญหาทางการเงินและถือว่าเป็นหนทางสุดท้ายจริง ๆ แต่อีกในแง่หนึ่งหารล้มละลายก็เป็นกฏหมายตัวช่วยที่จะช่วยให้บุคคลที่ไม่สามารถชำระหนี้กับเจ้าหนี้ตามกฏหมาย ปลดหนี้สิน และใช้ชีวิตต่อไปในสังคมได้ แต่แน่นอนว่าการล้มละลายจะนำมาซึ่งการจำกัดสิทธิ์ต่าง ๆ นานา แต่คำถามที่มักตามมาเสมอหลังจากใครก็ตามที่ได้รับคำสั่งให้ล้มละลายก็คือ แล้วจะหลุดพ้นจากการล้มละลายได้ไหม จะต้องอย่ากับคำว่าล้มละลายนี้ไปตลอดชีวิตหรือไม่ …ดังนั้นมาหาคำตอบจากคำถามเหล่านั้นกันเลยดีกว่า

เริ่มต้นตอบคำถามหลัก ๆ ที่มักถามกันว่าล้มละลายแล้วจะหลุดพ้นจากการล้มละลายได้หรือไม่ คำตอบก็คือลูกหนี้ที่ล้มละลายสามารถหลุดพ้นจากการล้มละลายได้ เพราะไม่มีลูกหนี้ล้มละลายคนไหนเลยที่จะถูกสั่งให้ล้มละลายไปตลอดชีวิต แต่ทั้งนี้ก็จะมีวิธีการว่าทำอย่างไรถึงจะหลุดให้หลุดพ้นได้จากล้มลาย ดังนั้นเป็นสิ่งที่ลูกหนี้เองต้องรู้ตามมาด้วยนั่นเองว่าก็คือลูกหนี้จะหลุดพ้นจากการล้มละลายได้อย่างไร?

สำหรับการหลุดพ้นจากการล้มละลายจะมีอยู่ 3 วิธี ซึ่งต้องบอกเลยว่าแต่ละวิธีอาจจะไม่ใช้เรื่องง่าย และต้องใช้เวลาทั้งนั้น โดยวิธีแรก ก็คือการประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ โดยการประนอมหนี้ไม่ว่าก่อนหรือหลังล้มละลาย ถ้าเจ้าหนี้ลงมติพิเศษยอมรับคำขอประนอมหนี้จากลูกหนี้ ตัวของลูกหนี้เองก็จะกลับมามีอำนาจในการจัดการทรัพย์สินอีกครั้งหนึ่ง เพราะในช่วงที่ถูกสั่งล้มละลามอย่างที่กล่าวไปคือจะถูกจำกัดสิทธิ์ต่าง ๆ นานา แม้กระทั่งทรัพย์สินที่เคยครอบครองก็ไม่มีอำนาจในการจัดการได้เลยแม้แต่น้อย ดังนั้น หากการประนีประนอมสำเร็จผลและมีการลงมติพิเศษแล้ว อำนาจบางประการของลูกหนี้ก็จะกลับมา โดยเฉพาะเรื่องของการมีอำนาจจัดการทรัพย์สิน แต่ทั้งนี้ ภายหลังการประนีประนอม ลูกหนี้เองก็ต้องพึงปฏิบัติตามคำขอประนอมหนี้อย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นต้องกลับไปล้มละลายได้อีก และคราวนี้อาจจะไม่สามารถประนีประนอมใด ๆ ได้ทั้งสิ้น เหมือนว่าหากได้รับโอกาสแล้วก็จงใช้โอกาสที่ได้มาอย่างดีที่สุดและระมัดระวังที่สุดเพื่อไม่กลับไปล้มละลายได้อีก

นอกจากการประนีประนอมแล้ว การหลุดพ้นจากการละลายยังมีอีกหนึ่งวิธี ก็คือ ปลดล้มละลาย สำหรับวิธีนี้ก็คือการปลดโดยผลมาจากกฏหมาย หรือบางคนอาจเรียกได้ว่าเป็นการปลดโดยอัตโนมัติ คือบุคคลธรรมดาซึ่งศาลพิพากษาให้ล้มละลายไปแล้ว ให้ปลดบุคคลนั้นจากล้มละลายทันทีที่พ้นกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ศาลพิพากษา โดยมีข้อยกเว้นต้องสุจริต ตามพ.ร.บ.ล้มละลาย สำหรับวิธีนี้อาจเกิดได้จากลูกหนี้เองยื่นคำร้องต่อศาลโดยเป็นไปตามขั้นตอนของกฏหมาย แต่กรณีลูกหนี้เองยื่นคำร้องต่อศาลนี้ไม่ค่อยเป็นผลในทางปฏิบัติสักเท่าไหร่

ส่วนวิธีสุดท้ายของการหลุดพ้นจากการล้มละลายได้ก็คือ การยกเลิกการล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย มาตรา 135 กล่าวคือ เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำขอศาลมีอำนาจสั่งยก เลิกการล้มละลายได้ ถ้าปรากฏเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ไม่ช่วยหรือยอมเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย หรือวางเงินประกัน ทำให้ไม่อาจดำเนินการให้ได้ผลเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย หรือลูกหนี้เองไม่ควรถูกพิพากษาให้ล้มละลาย หรือหนี้สินของบุคคลล้มละลายได้ชำระเต็มจำนวนแล้ว หรือเมื่อได้แบ่งทรัพย์แก่เจ้าหนี้แล้วและไม่มีเจ้าหนี้มาขอให้เจ้าพนักงานจัดการรวบรวมทรัพย์สินของบุคคลล้มละลายอีก ซึ่งกรณีเหล่านี้ทั้งหมดจะทำให้ยกเลิกการล้มละลายได้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย


อย่างไรก็ตาม 3 วิธีที่กล่าวมา ก็ใช่ว่าปฏิบัติตามแล้วจะหลุดพ้นจากการล้มละลายได้ง่าย ทุก ๆ วิธี ต้องอาศัยเวลา บางวิธีใช้เวลากันนานนับสิบปี ดังนั้น จึงอยากบอกลูกหนี้ทุกคนที่ล้มละลายว่าให้มีสติอยู่ตลอดเวลา ขอให้รอเวลาและใช้ชีวิตอย่างรอบครอบ เพราะลูกหนี้ล้มละลายบางคนเมื่อขาดสติก็มักจะคิดว่าหมดหนทางหรืออับอาย จนนำมาสู่ซึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่พบเห็นได้บ่อบครั้งตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือสื่อโทรทัศน์คือการฆ่าตัวตายนั่นเอง ดังนั้นแล้ว อยากให้มีสติตลอดเวลา แม้ว่าการล้มละลายจะเป็นเรื่องใหญ่มาก แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถหลุดพ้นจากคำนี้ไปได้ เพราะมีถึง 3 วิธีที่ดังกล่าวมาแล้วว่าจะทำอย่างไรถึงจะหลุดพ้นได้ ทั้งการประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ การปลดล้มละลาย และการยกเลิกการล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย อย่างน้อยก็มองไปเสียว่ามีตั้ง 3 วิธี ที่จะทำให้หลุดพ้นจากคำว่าล้มละลาย แต่ถ้าดีที่สุดคือไม่ต้องประสบพบเจอเลยกับคำว่าล้มละลาย ขอเพียงแค่คุณมีสติและใช้เงินอย่างระมัดระวัง หรือกล่าวง่ายๆ คือไม่ประมาททางการเงิน และที่สำคัญคือต้องรู้จักประหยัดอดออม หรือน้อมนำพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน เพียงเท่านี้ชีวิตจะได้ไม่ต้องประสบกับความทุกข์ครั้งใหญ่จากคำที่ว่า “ล้มละลาย” เพราะมันทำให้ล้มได้ทั้งกายและก็ล้มได้ทั้งทางใจเลย