มีเงิน 50,000 จะลงทุนอะไรดีปัจจุบันนี้ ยินดีชี้แนะเลย

วันนี้แม้ว่าเราอาจจะมีเงินไม่มาก แค่ 50,000 แต่จะมาชี้ให้ดูเลยว่า 50,000 ก็ลงทุนได้ และที่สำคัญลงทุนแล้วก็รวยได้เหมือนกันหากจะลองไปศึกษาชีวิตของคนรวยระดับประเทศ เชื่อเลยว่าส่วนใหญ่แล้วนั้นจะเป็นนักธุรกิจ และที่สำคัญก็มักจะเป็นนักธุรกิจประเภทที่ชอบการลงทุนหรือกล้าที่จะลงทุน แต่ทั้งนี้ในความสำเร็จของเขาเหล่านั้นก็ไม่ได้มาจากการลงทุนแบบสุ่มสี่สุ่มห้า หรือเป็นเพราะดวง แต่เพราะพวกเขาเหล่านั้นรู้ว่าควรลงทุนอะไร ดังนั้น หากเราอยากเป็นเหมือนพวกเขาที่ประสบความสำเร็จและมีความมั่นคงทางรายได้ก็ต้องรู้จักเรียนรู้และนำมาปรับใช้ในชีวิต อย่างเรื่องการลงทุนที่แม้จะมีเงินไม่มาก แต่ก็สามารถสร้างให้เป็นเงินมากได้เหมือนกัน เพราะบางคนชอบคิดว่าต้องรอให้มีเงินเป็นล้าน ๆ ก่อนแล้วถึงลงทุนได้ ดังนั้น

สำหรับการลงทุนด้วยเงิน 50,000 บาท จริงแล้วก็สามารถลงทุนได้หลากหลาย ทั้งการฝากประจำ กองทุน หุ้น ทั้งนี้การลงทุนทุกอย่างล้วนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดี และเลือกลงทุนในสิ่งที่คิดว่าตนเองมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นดี เพื่อให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด

-เริ่มด้วยการลงทุนเงินฝากประจำ
ซึ่งเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด แต่จะให้ผลตอบแทนน้อย สำหรับเงินฝากประจำจะมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ ถัดมาการลงทุนสลากออมสิน คล้ายการฝากเงินแบบประจำ เน้นการฝากเงินระยะยาว แต่จะมีความพิเศษกว่า คือ ผู้ฝากจะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกเดือนคล้ายสลากกินแบ่งรัฐบาล อีกทั้งยังได้รับดอกเบี้ยด้วย

– ถัดมาเป็นการลงทุนสลากออมทรัพย์ทวีสิน ธ.ก.ส.
อันนี้จะคล้ายสลากออมสิน แต่จะมีอายุการรับฝาก 3 ปี และมีกำหนดออกรางวัลทุกวันที่ 16 ของทุกเดือน เมื่อฝากครบกำหนดก็จะได้รับดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ แต่หากผู้ฝากถอนเงินคืนก่อนครบกำหนดก็จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้

– นอกจากนั้นจะมีการลงทุนตราสารหนี้
สำหรับการลงทุนแบบนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงไม่มากเท่าไร ผู้ซื้อตราสารหนี้จะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ จะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และได้เงินต้นคืนเมื่อครบกำหนดอายุ เช่น พันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้เอกชน การลงทุนในตราสารหนี้ยังเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนได้อีกด้วย นอกจากนั้นอาจลงทุนพันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยรัฐบาล ผู้ลงทุนมีฐานะเป็นเจ้าหนี้รัฐบาลโดยตรง ตราสารหนี้ชนิดนี้ถือว่าไม่มีความเสี่ยงเรื่องการผิดนัดชำระดอกเบี้ยและเงินต้น ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปเรียกว่า พันธบัตรรัฐบาล โดยอาจแบ่งได้เป็นระยะสั้น 1 – 5 ปี ระยะกลาง 5 -10 ปี และระยะยาวตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

– หรือลงทุนพันธบัตรที่ออกโดยองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
โดยการลงทุนวิธีก็จะมีหลายๆแห่งให้เลือกลงทุน ทั้งพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พันธบัตรองค์กรของรัฐมีลักษณะเช่นเดียวกับพันธบัตรรัฐบาล โดยมีมูลค่าต่อหน่วย คือ 1,000 บาท มีการจ่ายดอกเบี้ยแบบคงที่ ปีละ 2 ครั้ง การชำระคืนเงินต้นเกิดขึ้นครั้งเดียว ณ วันไถ่ถอนเช่นเดียวกับพันธบัตรรัฐบาล หรือจะเลือกลงทุนผ่านกองทุนรวม ซึ่งเป็นโครงการการลงทุนที่ระดมเงินทุนจากนักลงทุนหลาย ๆ คนมารวมกันให้เป็นเงินลงทุนก้อนใหญ่ แล้วนำไปจดทะเบียนให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล จากนั้นก็จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ตามนโยบายการลงทุนที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขาย นอกจากนั้นยังมีการลงทุนยอดฮิตด้วยการเล่นหุ้น ซึ่งเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในรูปแบบอื่น แต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงได้เช่นกัน โดยผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 12% ต่อปี และก็มีโอกาสที่จะขาดทุนได้มากกว่า 12% ได้เช่นกัน

-หรือจะลงทุนทำธุรกิจออนไลน์
ซึ่งบอกได้เลยว่าได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีหลากหลายช่องทางในการประชาสัมพันธ์ขายสินค้า เช่น Facebook, Instagram, Alibaba, Amazon, EBay และเว็บไซต์ขายสินค้าอื่น ๆ

อย่างไรก็ตามแต่ ขึ้นชื่อว่าการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงเสมอ ดังนั้น ในยามที่เสี่ยงสูง อาจต้องหลีกเลี่ยงหรือหลบเลี่ยงให้เป็น หรือหาถึงคราวที่ต้องพลาดท่าเจ็บตัวจากการลงทุนก็พยายามให้เจ็บตัวน้อยที่สุด