บริษัทไหนใน โคราช ที่น่าร่วมงาน

เพราะเมืองโคราช ถือเป็นดินแดนประตูเปิดแห่งการเดินทางไปสายอีสาน และถือเป็นอีกอำเภอหนึ่งที่มีความรุ่งเรือง และความเจริญมากมาย เห็นได้จากการลงทุนตามสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเขาใหญ่ ซึ่งในตัวเมืองของ จ.นครราชสีมา หรือเมืองโคราช หรือที่หลายคนเรียกว่าเมืองย่าโม ต่างก็มีหลายคนที่อยากจะไปทำงาน หรือประกอบธุรกิจที่นั่น ซึ่งเพราะความเจริญของเมืองโคราช ทื่อเป็นจุดศูนย์กลางและเป็นเมืองใหญ่กว่าจังหวัดอื่นๆ ในแดนอีสาน ทำให้มีบริษัทต่างๆ ไปเปิดบริการหรือขยายสาขาจากที่เมืองโคราชอีกด้วย ซึ่งยังรวมถึงการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ที่มีการสนับสนุนให้มีความเป็นเริดไม่แพ้สิ่งอื่นๆเช่นกัน หลายคนที่กำลังมองหาบริษัทที่น่าร่วมงาน ซึ่งขอแนะนำ บ.เวิลด์ลีส ตามมาดูเหตุผลกันว่าทำไมถึงได้แนะนำที่นี่

บริษัทเวิลด์ลีส เมืองโคราช
บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด อยู่ที่เมืองโคราช เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และเปิดการขยายสาขาไปยังจังหวัด นครปฐม สระบุรี นครราชสีมา อุดรธานี ขอนแก่น สกลนคร ระยอง ชลบุรี และเชียงใหม่ ซึ่งบริษัทเวิลด์ลีส เมืองโคราช ตั้งขึ้นจากการร่วมทุนระหว่างธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) หรือธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท สยามวอลล์ลีสซิ่ง จำกัด ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำ ด้านเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ที่มีความยั่งยืน และมั่นคง”

พันธกิจ ของบริษัทเวิลด์ลีส เมืองโคราช
ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทเวิลด์ลีส เมืองโครา จึงได้มีกำหนดพันธกิจ ซึ่งถือความสมดุลของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายลูกค้า ฝ่ายคู่ค้า ตัวบริษัทฯ ตลอดจนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งทางบริษัทฯ จะบริหารงานด้วยความโปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นองค์กรที่สามารถตรวจสอบได้ บริษัทเวิลด์ลีส เมืองโคราช มีจริยธรรมการบริหารงาน ให้ความยุติธรรมแก่ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน บริษัทเวิลด์ลีส เมืองโคราช บริหารงานอย่างมืออาชีพ และมีมาตรฐานทั้งการปฏิบัติงาน และการบริการสู่ลูกค้าทุกระดับ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ

เหตุผลที่เลือกบริษัทเวิลด์ลีส เมืองโคราช
บริษัทเวิลด์ลีส เมืองโคราช ดำเนินธุรกิจหลักคือ การเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และธุรกิจลีสซิ่ง ประเภทรถยนต์, เครื่องจักร, และอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งทั้งสองธุรกิจนี้ มีศักยภาพในการเติบโตอย่างมาก บริษัทเวิลด์ลีส เมืองโคราช ได้ดำเนินธุรกิจผ่านมาได้ตามเป้าหมาย หลังจากนั้นบริษัทฯ ก็ดำเนินธุรกิจด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยมุ่งดำเนินธุรกิจเฉพาะในส่วนของการให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์เพียงธุรกิจเดียว

เพราะเล็งเห็นความก้าวหน้าและความมุ่งมั่นของ บริษัทเวิลด์ลีส เมืองโคราช ประกอบกับสมัยนี้ธุรกิจสองล้อแลกเงิน กำลังบูม และบริษัทเวิลด์ลีส เมืองโคราช มีชื่อเสียงมากในเมืองโคราช โดยเฉพาะช่วงประมูลรถที่มีลูกค้าสนใจมาก ทำให้หลายคน ต้องการที่จะมาสมัครทำงาน ที่นี่นั่นเอง