ถูกอายัดเงินเดือน จะแก้อย่างไรดี

การอายัดเงินเดือน โบนัส ค่าตอบแทนต่าง ๆ หากศาลตัดสินแล้ว ลูกหนี้ควรติดต่อทนายโจทก์ว่าจะจ่ายอย่างไร จะผ่อนชำระหรือจ่ายงวดเดียวก็ได้แล้วแต่การตกลงกัน แต่หากลูกหนี้เพิกเฉยไม่ติดต่อ ไม่ยอมจ่ายเงินหรือตกลงเรื่องการจ่ายเงินไม่ได้ ทนายโจทก์ก็จะทำเรื่องขอยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือน และหากเจ้าหนี้รายแรกขออายัดเงินเดือนแล้ว เจ้าหนี้รายอื่น ๆ ที่มาทีหลังจะทำเรื่องขออายัดซ้ำไม่ได้ ต้องรอคิวให้เจ้าหนี้รายแรกอายัดครบก่อน หรืออาจขอหารส่วนแบ่งเงินที่ถูกอายัดจากเจ้าหนี้รายแรกก็ได้ ถ้ารอก็จะรอได้ไม่เกิน 10 ปี หากเกิน 10 ปีก็จะหมดอายุความ

อย่างไรก็ตาม เมื่อเรื่องเกิดแล้วก็ต้องพยายามหาทางแก้ไขให้ได้ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็ต้องมานั่งคิดกันว่าถ้าถูกอายัดแล้วจะแก้กันอย่างไรดี ซึ่งวันนี้ก็มีข้อมูลดี ๆ มาฝากสำหรับใครที่ถูกอายัดเงินเดือน

ต้องรู้เกณฑ์การอายัด
สำหรับเรื่องแรกเลยคือการที่คุณถูกอายัดเงินเดือน คุณต้องรู้ด้วยว่าการอายัดเงินเดือนนั้นเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่ เพราะจริง ๆ แล้วการอายัดจะมีเกณฑ์อยู่หลายอย่างที่ต้องรู้ เพราะถ้าไม่รู้อาจถูกเอาเปรียบได้โดยไม่รู้ตัว สำหรับการอายัดสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งทั้งอายัดเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 30% ของจำนวนเต็ม ก่อนหักภาษี และประกันสังคม แต่หากลูกหนี้มีเงินเดือนไม่ถึง 10,000 บาท จะไม่สามารถอายัดเงินเดือนได้ จะอายัดได้ในทุกกรณี

ส่วนลูกหนี้มีเงินเดือนเกิน 10,000 บาท และอายัดได้ 30% โดยจะต้องเหลือเงินให้ลูกหนี้ใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท ซึ่งการอายัดเงินเดือนจะให้บริษัทนำส่ง หรือลูกหนี้นำส่งกรมบังคับคดีเองก็ได้ หรือเป็นการอายัดเงินโบนัสจะถูกอายัดไม่เกิน 50% หรือเงินตอบแทนกรณีออกจากงานจะถูกอายัดได้ 100% หรือแม้แต่เงินค่าคอมมิชชั่นอายัดได้ 30% เงินค่าตอบแทน/ค่าสวัสดิการ เช่น ค่าน้ำมัน ค่าที่พัก ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าตำแหน่ง ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น หรือกระทั่งบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินสหกรณ์ สามารถอายัดเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินค่าหุ้นสหกรณ์ได้ รวมทั้งการร่วมทุนกับผู้อื่นเปิดบริษัท หากผู้ร่วมลงทุนมีปัญหาถูกอายัดทรัพย์ จะอายัดเฉพาะส่วนที่เป็นทรัพย์สินของผู้ถูกอายัดเท่านั้น ไม่ได้อายัดทั้งหมด อาจดูเฉพาะส่วนของเงินปันผล หรือใบหุ้น ของผู้ถูกอายัด และสุดท้ายอาจโดนหุ้นอายัดได้ โดยสามารถยึดใบหุ้นเพื่อขายทอดตลาด หรือถ้ามีเงินปันผล ก็จะทำเรื่องอายัดเงินปันผลได้

ต้องรู้จักการขอผ่อนผันหรือต่อรอง
โดยการขอผ่อนผันหรือต่อรองก็ต้องรู้ว่าจะขอผ่อนผันได้มากน้อยแค่ไหน แต่ไม่ใช่เป้าหมายคือการขอให้ไม่ “อายัดเงินเดือน” เลย ซึ่งอันนี้ก็จะดูเป็นไปได้ยากทางที่ดีก็เพื่อหาทางลดหย่อนยอดเงินที่ต้องชำระคืนในแต่ละเดือน โดยอาจจะยืดระยะเวลาผ่อนชำระให้นานออกไป โดยทั้งนี้ต้องมีเหตุและมีผล เช่น หากผู้ที่ถูกอายัด มีภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มาก และการถูกอายัดทำให้เงินที่เหลือไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ผู้ที่ถูกอายัด อาจยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานฯ เพื่อขอให้ลดการอายัดได้ แต่เจ้าพนักงาน ฯ มีอำนาจลดได้เฉพาะในส่วนของเงินเดือนและลดได้ในอัตราสูงสุดเหลือเพียง15%เท่านั้น หากต้องการลดน้อยกว่านี้ หรือต้องการให้ลดการอายัดโบนัส หรือเงินอื่น ๆ ต้องไปใช้สิทธิทางศาลต่อไป ทั้งนี้หากมีบุตร หรือบิดามารดาที่อยู่ในอุปการะก็ใช้เป็นน้ำหนักได้ โดยอาจต้องมีหลักฐานทั้งสำเนาสูติบัตรหรือสำเนาบัตรประชาชนของบุตรหรือบิดามารดามาด้วย

ต้องหาที่ปรึกษากฎหมายมือดีไว้สักคนเพื่อปรึกษา
สำหรับข้อนี้จะบอกว่ามีความสำคัญมาก เพราะเมื่อใดที่เกิดเรื่องขึ้นมา มันไม่ใช่เรื่องที่จะพูดจากันได้แต่โดยลำพังแล้ว และยิ่งถ้าเราไม่รู้กฎหมายด้วยแล้วละก็ ก็จะยิ่งไม่มีข้อไปถกเถียงหรือเอาชนะได้เลย หรือบางทีอาจมีหนทางที่จะต่อรอง แต่หากไม่รู้หนทางก็อาจทำอะไรไม่ได้ ซึ่งเรื่องพวกนี้ต้องอาศัยคนที่รู้กฎหมายจริง ๆ ถึงจะไปสู้หรือไม่ขอต่อรองอย่างจริงจังได้ ดังนั้น การหาที่ปรึกษาที่ดีสำหรับใครที่กำลังเจอปัญหาถูกอายัดเงินเดือนไว้ช่วยด้านกฎหมายสักคนไว้ปรึกษาก็เป็นทางแก้ที่ดีทีเดียว