ต้องการซื้อ บ้านติดธนาคาร บ้านหลุดจำนอง ต้องดูอะไรบ้างในปัจจบัน

บ้านที่มีซื้อขายกันอยู่ในปัจจุบันก็มีหลากหลายแบบ ทั้งแบบที่เป็นบ้านสร้างใหม่มือหนึ่ง หรือเป็นบ้านมือสองที่เจ้าของต้องขาย โดยไม่ว่าจะซื้อบ้านแบบใด ก็ล้วนแล้วแต่ต้องมีความระมัดระวังและรอบครอบ แต่ยิ่งเป็นการซื้อบ้านมือสองด้วยแล้ว ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวัง และถ้ายิ่งเป็นบ้านมือสองที่ยังติดธนาคาร หรือบ้านหลุดจำนองก็ต้องยิ่งเพิ่มความระมัดระวังเข้าไปอีก จึงมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับข้อควรระวังถ้าต้องการซื้อ บ้านติดธนาคาร บ้านหลุดจำนองมาฝากกัน

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการซื้อบ้านติดธนาคาร หรือบ้านหลุดจำนอง คือ การซื้อบ้านที่โฉนดยังไม่ได้เป็นชื่อของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่ผู้ครอบครองคือธนาคาร เสมือนว่าธนาคารยังเป็นเจ้าของทรัพย์อยู่ ดังนั้นจึงเป็นการซื้อที่ต้องอาศัยความระมัดระวังสักหน่อย

สำหรับข้อควรระวังเรื่องแรกเลยคือ กรณีที่ซื้อแบบชำระเงินสดเต็มจำนวน ไม่ควรชำระเงินสดทั้งหมดให้กับเจ้าของเดิมโดยตรง เพราะบ้านและที่ดินยังไม่ได้เป็นของเจ้าของเดิม ดังนั้นหากชำระเงินให้เจ้าของเดิมโดยตรง แล้วเกิดกรณีเบี้ยวไม่ไปดำเนินการใด ๆ คราวนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมา เพราะตามหลักที่ถูกต้องเงินสดทั้งหมดที่ชำระจะไม่ได้ตกอยู่กับเจ้าของเดิมเพียงฝ่ายเดียว แต่หากจะตกอยู่กับธนาคารเดิมที่เจ้าของเดิมยื่นกู้อยู่ด้วย เพราะเจ้าของเดิมเองก็ยังผ่อนชำระไม่หมด ทางที่ดีที่สุดหากจะไปชำระเพื่อปิดยอดจากธนาคารคือถือเงินเพื่อไปธนาคารด้วยกันกับเจ้าของเลยจะดีกว่า

ถัดมาเป็นอีกหนึ่งข้อที่ต้องระวังไว้ให้มาก ๆ เหมือนกัน คือกรณีชำระเงินสด โดยคุณเองได้ชำระเงินสดส่วนต่างให้กับเจ้าของและได้เดินทางไปธนาคารกับเจ้าของเดิมเพื่อชำระส่วนที่เจ้าของเดิมยังคงค้างธนาคาร ในกรณีควรทำให้เสร็จภายในวันเดียวพร้อมกับเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์ หรือกล่าวง่าย ๆ เลยคือไถ่ถอนและโอนในวันเดียวกัน โดยจริง ๆ แล้ววิธีการที่ดีที่สุดและป้องกันการโกงได้มากที่สุดทั้ง 3 ฝ่าย คือ ผู้ซื้อ ผู้ขาย และธนาคาร ควรไปทำธุรกรรมที่สำนักงานที่ดินพร้อมกัน ดังนั้น หากจะให้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ควรไปทำธุรกรรมกันที่สำนักงานที่ดิน แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าธนาคารจะยินยอมหรือไม่ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเจรจาตกลงกัน

กรณีที่ต้องระวังถัดมา คือเรื่องของสัญญา ซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก จำไว้เลยว่าหากคุณจะต้องวางเงินหรือเสียเงินให้เจ้าของเดิมเมื่อใด ควรมีสัญญาว่าได้ชำระไว้อย่างชัดเจน และควรเขียนในสัญญษให้ชัดเจนด้วยว่าเป็นการชำระเงินหรือวางเงินเพื่อวัตุประสงค์อะไร ทั้งนี้จะเป็นการป้องกันไม่ให้เจ้าของเดิมอิดออด กรณีที่คุณต้องการไปกู้กับธนาคารใหม่เพื่อซื้อบ้านจากเจ้าของเดิมคุณเองก็ต้องใช้เอกสาร ซึ่งบางอย่างต้องให้เจ้าของเดิมไปเบิกจากธนาคารที่เจ้าของเดิมกู้ ดังนั้นหากไม่มีการทำสัญญาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษณร อาจเกิดอาการอิดออด จะยิ่งทำให้เสียเวลาได้

นอกจากเรื่องของเงินทองหรือสัญญาซื้อขายแล้ว อีกเรื่องที่ต้องระวังกันให้มากนั้นก็คือ สภาพของบ้าน เพราะอย่าลืมนะว่าบ้านที่กำลังซื้อคือบ้านมือสอง ซึ่งหากเป็นการซื้อขายผ่านรูปภาพ อาจทำให้ได้ข้อมูลที่ไม่จริง ดังนั้นทางที่ดีที่สุดควรหาเวลาเพื่อเข้าไปดูบ้านจริง ๆ อย่างน้อยควรเข้าไปดูให้มากกว่า 1-2 ครั้ง โดยการเข้าไปดูแต่ละครั้ง ควรจดรายละเอียดจุดเสีย จุดที่ต้องซ่อมแซมเอาไว้ เพราะกรณีนี้สามารถบอกให้เจ้าของเดิมทำการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ หรือต้องให้เจ้าของเดิมรับทราบและลงชื่อยินยอมการปรับปรุง ซึ่งทั้งหมดควรจะตกลงกันได้ก่อนที่จะเริ่มทำสัญญากันแล้ว เพราะหากทำสัญญากันไว้ก่อนที่จะมาตกลงให้ซ่อมแซม บางทีเจ้าของเดิมอาจจะไม่ยอมทำให้ก็ได้ ทางออกที่ดีที่สุดคือคุยกันก่อนล่วงหน้าและมีการลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานว่ายินยอมซ่อมแซมให้ก่อนจะมีการทำสัญญาจะซื้อจะขายและวางเงินมัดจำต่อกัน

สุดท้ายอีกหนึ่งเรื่องที่อยากให้ระมัดระวัง คือการเปรียบเทียบราคาบ้าน โดยให้คุณหาข้อมูลว่าโดยปกติแล้วบ้านลักษณะนี้ ในพื้นที่นี้จะขายกันอยู่ที่ประมาณเท่าใด และก็ลองเปรียบเทียบกับบ้านที่กำลังจะซื้อขายว่าสภาพดีกว่าหรือทรุดโทรมกว่ามากน้อยแค่ไหน แล้วราคาแพงกว่าหรือถูกกว่ามากน้อยแค่ไหน โดยปกติ ในบ้านลักษณะเดียว ความใหม่เก่าเท่ากัน พื้นที่เดียวกัน ราคาจะไม่ต่างกัน หรือจะต่างกันก็ไม่เกิน 20 % นอกจากจะเป็นบ้านที่มีการสร้างหรือต่อเดิมอะไรขึ้นมาเป็นกรณรพิเศษ

ยังไงก็ลองเอาข้อระมัดระวังต่าง ๆ เหล่านี้ไปพิจารณา แต่เชื่อว่าหากใช้ความระมัดระวังเหล่านี้เป็นข้อเตือนสติ เหตุการณ์ของการฟ้องร้อง หรือบาดหมางระหว่างกันระหว่าง เจ้าของเดิม และคุณก็จะไม่เกิดขึ้น และคุณเองก็อย่าลืมนะว่าบ้านไม่ใช่ราคาถูกๆ ดังนั้นถ้าคิดจะซื้อทั้งที ต่อให้ต้องเสียเวลาสักหน่อยก็ต้องยอม ดีกว่าให้เกิดปัญหาขึ้นมา เพราะบางทีเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วต้องกลายเป็นเรื่องใหญ่ เช่น เรื่องการฟ้องร้องที่ต้องมีการขึ้นศาล เป็นต้นไป ดังนั้นตัดไฟเสียตั้งแต่ต้นลมจะดีกว่า จะได้สบายใจกันทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย บ้านจะได้เป็นบ้านที่ไม่ได้นำมาซึ่งความวุ่นวายใจตั้งแต่ยังไม่ได้อย่างไปอยู่


บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รับเครดิตเงินคืน 5% เมื่อใช้จ่ายที่ BTS, MRT, ร้านบู๊ทส์, ร้านวัตสัน
✪→เพียงมีรายได้รวม 15,000/ด. สนใจดูรายละเอียด

สินเชื่อเอนกประสงค์ซิตี้ ไม่จำกัดวัตถุประสงค์ในการกู้
✪→เพียงมีรายได้รวม 2หมื่น/ด. สนใจดูรายละเอียด

สมัครบัตรเครดิต ธนชาติออนไลน์ ได้แล้ววันนี้
✪→ เพียงมีรายได้รวม 2หมื่น/ด. สนใจดูรายละเอียด

-------------------------Advertisement--------------------------
✪→ !!ถ้าคุณกำลังเบื่องานที่เก่า ค้นหางานใหม่ๆ ที่ตรงใจคุณ แบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้