ต่อทะเบียนรถยนต์ ทำเองง่ายๆไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด

การต่อทะเบียนรถยนต์หรือการต่อภาษีรถยนต์ เป็นเรื่องจำเป็นที่ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องทำความเข้าใจ เพราะกฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำการต่อทะเบียนหรือต่อภาษีทุกปี ซึ่งคุณสามารถทำการต่อทะเบียนล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน แต่ถ้าหากลืมหรือดำเนินการล่าช้าก็จะมีบทลงโทษคือ ต้องทำการเสียค่าปรับ 1% ต่อเดือนของค่าต่อทะเบียน หรือหากขาดต่อทะเบียนเกิน 3 ปี รถคันดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที ซึ่งทำให้ต้องดำเนินการเสียค่าปรับย้อนหลังและทำเรื่องจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ หากคุณไม่ต้องการเสียค่าปรับหรือต้องเสียเวลาดำเนินการด้านกฎหมายต่างๆจึงควรต่อทะเบียนรถยนต์ให้ตรงเวลาทุกปี
หลายๆคนอาจสงสัยว่าการต่อทะเบียนรถยนต์นั้นมีขั้นตอนอย่างไร ยุ่งยากหรือไม่ บางคนอาจเกิดความไม่เข้าใจและสับสนตามมา ซึ่งความจริงแล้วการต่อทะเบียนรถยนต์นั้นมีขั้นตอนง่ายๆอยู่เพียง 4 ขั้นตอนที่คุณสามารถจัดการเองได้อย่างสะดวกรวดเร็ว คือ
1. เตรียมเอกสาร
2. คำนวณรายจ่าย
3. สำรวจสภาพรถ
4. เลือกช่องทางการต่อทะเบียนรถ

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสาร
เอกสารที่จำเป็นในการต่อทะเบียนรถก็คือ สำเนาสมุดทะเบียนรถ, หลักฐานการทำ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่ยังไม่หมดอายุ, ใบรับรองการตรวจสภาพรถ(สำหรับรถยนต์ที่จดทะเบียนมาแล้ว 7 ปีขึ้นไป)หรือตรอ.

ขั้นตอนที่ 2 คำนวณรายจ่าย
รายจ่ายที่เราต้องจ่ายก็คืออัตราการเสียภาษีของรถนั่นเอง ซึ่งภาษีรถนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ ประเภทของรถ รุ่น ขนาดเครื่องยนต์(ซีซี) น้ำหนัก หรืออายุ เป็นต้น สามารถหาข้อมูลคำนวณอัตราภาษีได้จากเอกสารคู่มือการจ่ายภาษีรถทั่วไป
ขั้นตอนที่ 3 สำรวจสภาพรถ

การตรวจเช็คสภาพรถเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญ เพื่อให้ได้ใบตรวจสภาพรถยนต์(ตรอ.)ที่ต้องนำไปใช้รับรองสภาพการใช้งานของรถยนต์ในปัจจุบันว่าสามารถใช้งานได้จริง เป็นเอกสารสำคัญอีกหนึ่งอย่างที่ต้องยื่นประกอบการเสียภาษีประจำปีสำหรับรถที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี(นับจากวันที่จดทะเบียน) โดยคุณต้องนำรถไปดำเนินการเข้าตรวจสภาพที่สถานตรวจสภาพรถของเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก สังเกตได้จากเครื่องหมายที่มีคำว่า “สถานตรวจสภาพรถเอกชน(ตรอ.)
ซึ่งทั้งนี้ก็มีข้อยกเว้นบางประการสำหรับรถต่อไปนี้ ไม่สามารถตรวจสภาพรถที่ตรอ.ได้ จะต้องไปดำเนินการที่กรมการขนส่งเท่านั้น

1. รถที่ผ่านการดัดแปลงสภาพ เช่น เปลี่ยนสีหรือตัวถัง
2. รถที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลขตัวรถหรือเลขเครื่องยนต์จางหายหรือไม่สามารถมองเห็นได้
3. รถที่เจ้าของแจ้งไว้ว่าไม่ใช้งาน
4. รถที่มีกรณีถูกโจรกรรมแล้วได้คืน
5. รถที่ขาดต่อทะเบียนเกิน 1 ปีขึ้นไป

ขั้นตอนที่ 4 เลือกช่องทางการต่อทะเบียนรถ
ช่องทางการต่อทะเบียนรถแต่ละช่องทางก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไป เพราะฉะนั้นคุณควรเลือกจากความสะดวกเป็นหลัก ทั้งนี้ไม่ว่าจะเลือกช่องไหนก็ควรศึกษาข้อมูลเรื่องการต่อทะเบียนรถล่วงหน้ามาให้เข้าใจอย่างน้อยก่อนไปดำเนินดารสัก 3 เดือน พร้อมทั้งต้องเตรียมเอกสารและจัดการตามขั้นตอนที่ 1-3 ให้เรียบร้อย เพื่อความสะดวกรวดเร็วของคุณนั่นเอง

ตารางเปรียบเทียบช่องทางการต่อทะเบียนรถยนต์

ช่องทางการต่อ
ทะเบียนรถยนต์

ข้อมูลเปรียบเทียบ

อายุรถ

เวลาทำการ

วิธีชำระเงิน

กรมการขนส่งทางบก

ไม่จำกัด

เวลาราชการ

เฉพาะเงินสด

ที่ทำการไปรษณีย์

ไม่จำกัด

เวลาราชการ

เฉพาะเงินสด

ห้างบิ๊กซี
(
เฉพาะ 13 สาขา)

ไม่จำกัด

เสาร์อาทิตย์

เฉพาะเงินสด

เคาน์เตอร์เซอร์วิส

ไม่จำกัด

24 ชม.

เฉพาะเงินสด

ไฟแนนซ์

ไม่จำกัด

แล้วแต่บริษัท

เฉพาะเงินสด

เว็บไซต์ของกรมการขนส่ง

ไม่เกิน 7 ปี

24 ชม.

เงินสดและบัตรเครดิต