ติดแบล็คลิสกู้ซื้อบ้าน ได้จริงหรือ?

credit_160

การขอสินเชื่อบ้านมีข้อกำหนดต่าง ๆ เพื่อคัดสรรผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสำหรับการอนุมัติสินเชื่อ เพราะสถาบันการเงินต้องมั่นใจได้ว่า ผู้กู้จะสามารถชำระเงินได้ครบตามจำนวนที่อนุมัติไป หากผู้กู้ติดแบล็คลิสหรือเครดิตบูโรจะส่งผลให้เครดิตต่อการอนุมัติสินเชื่อบ้านมีปัญหาแน่นอน สำหรับคนที่ไม่ชัวร์หรือไม่มีความรู้เกี่ยวกับสองสิ่งที่กล่าวไปนั้น ควรทำความเข้าใจเพื่อตรวจสอบประวัติทางการเงินอีกครั้ง ป้องกันการดำเนินการที่ซ้ำซ้อนเพราะขาดการตรวจสอบที่ดี

เครดิตบูโรคืออะไร?
เครดิตบูโร คือ รายงานข้อมูลเครดิตของเรา เช่น การผ่อนชำระที่อยู่อาศัย รถยนต์ หรือ บัตรเครดิต หากเราสมัครสินเชื่อใดก็ตาม จะต้องเซ็นรับรองทุกครั้งในการตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตัวเอง เพื่อให้สถาบันการเงินหรือธนาคารตรวจสอบได้ว่า เรามีความสามารถเพียงพอในการกู้และผ่อนชำระ เมื่อมีการผ่อนชำระ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูล ว่ามีการผ่อนชำระอย่างไร มีการค้างชำระแค่ไหน ผ่านบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ที่มีหน้าที่จัดเก็บรายงานข้อมูลของบุคคลและนิติบุคคล ฐานข้อมูลเครดิตนั้นจะทำให้สถาบันและธนาคารต่างๆ สามารถประเมินความเสี่ยงในการอนุมัติสินเชื่อหรือวงเงินเครดิตแก่บุคคลนั้นได้ เพื่อป้องกันความเสียหายจากการผิดนัดชำระหนี้หรือหนี้สูญ

แบล็คลิสคืออะไร?
บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติไม่ได้ขึ้นทะเบียนบุคคลหรือนิติบุคคลต้องห้าม ในการขอสินเชื่อ แต่บริษัทมีหน้าที่รายงานความเคลื่อนไหวของข้อมูลเครดิตแต่ละคนหรือแต่ละบริษัทว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างไร จากจำนวนยอดขอสินเชื่อและวงเงินค้างจ่าย ที่เรียกว่าสรุปข้อมูลสินเชื่อ อันเป็นรายงานข้อมูลที่มีรายละเอียดการขอสินเชื่อและการผ่อนชำระ การปิดยอดชำระ รวมทั้งการบอกสถานะต่าง ๆ เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ และสรุปออกมาเป็นสถานะบัญชี ที่บอกว่าเราอยู่สถานะใด

รายงานสถานะสินเชื่อ จะแบ่งออกเป็นระยะเวลาเวลาตั้งแต่ 30, 60, 90 และ 120 วัน หรือ ตามระยะเวลาที่ชำระหนี้หรือคงค้าง ถ้ามีการพักชำระหนี้โดยนโยบายของรัฐหรือธนาคาร รายงานก็จะถูกระบุไว้ด้วยเช่นกัน หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้ รายงานข้อมูลเครดิตก็จะมีความผิดปกติ เมื่อใดที่เราขอกู้สินเชื่อหรือบัตรเครดิต ธนาคารหรือสถาบันการเงินก็จะดูจากรายงานความผิดปกตินั้นจึงทำให้ถูกปฏิเสธ สินเชื่อ และไม่ว่าจะยื่นขอที่ใดก็ตาม ข้อมูลรายงานนี้ก็ยังคงแสดงอยู่ ทำให้ไม่สามารถยื่นขอที่ใด ๆ ได้อีก หากไม่ชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นเสียก่อน นี่จึงเป็นที่มาของคำว่า แบล็คลิสต์

จำเป็นมากถึงน้อยแค่ไหนที่ต้องตรวจสอบสถานะสินเชื่อหรือเครดิตของคุณ ต้องบอกว่าถ้าคุณเคยเซ็นเอกสารส่วนตัว (สำเนาบัตรปชช., สำเนาทะเบียนบ้าน) โดยไม่กำกับว่าใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการสมัครงานของนักศึกษาจบใหม่ บุคคลที่ถือเอกสารเหล่านี้สามารถนำเอกสารไปยื่นเพื่อทำบัตรเครดิตกับสถาบันการเงินได้ ดังนั้นควรจะตรวจสอบด้วยตัวเอง หากพบว่ามีความผิดปกติเร็วขึ้น คุณจะป้องกันการฟ้องร้องถึงชั้นศาลได้ เพราะถือว่าเป็นความสะเพร่าของเจ้าหน้าที่ธนาคารด้วย (เคยมีกรณีตัวอย่างที่บอกเล่าบนโลกออนไลน์แล้ว)

เมื่อในอดีตคุณประสบปัญหาการชำระเงินกู้ต่าง ๆ ทั้งบัตรเครดิตหรือสินเชื่อใดก็ตาม จนส่งผลให้ชื่อของคุณติดแบล็คลิส ซึ่งส่งผลต่อการทำธุรกรรมการเงินใดก็ตาม และในเวลาหนึ่งที่คุณหรือครอบครัวของคุณต้องการขอกู้ซื้อบ้าน แน่นอนว่ามีชื่อของคุณอยู่ในคำขอกู้ซื้อบ้าน ปัญหาที่จะตามมาคือทางธนาคารไม่อนุมัติเพราะแบล็คลิสปรากฎชื่อคุณนั้น ทำให้มีเรื่องวุ่นวายตามมาแน่นอน แต่คุณอาจจะสงสัยว่าทำไมบางคนที่ติดแบล็คลิสกลับกู้ซื้อบ้านได้ ที่จริงแล้วติดแบล็คลิสก็กู้ซื้อบ้านได้ ทว่ามีขั้นตอนที่ต้องทำเท่านั้นเอง

ในกรณีที่คุณติดแบล็คลิสและต้องการกู้ซื้อบ้านเองหรือเป็นผู้ร่วมนั้น คุณจะมีสิทธิ์ก็ต่อเมื่อเรื่องแบล็คลิสต์ยังไม่ขึ้นสู่ชั้นศาลหรือสิ้นสุดแล้ว หากยังไม่เข้าสู่ชั้นศาลหรือยังไม่แน่ใจว่าเรื่องนั้นดำเนินการไปถึงไหนแล้ว ควรจะติดต่อกับธนาคารโดยตรงหรือเช็คเครดิตบูโร และรีบดำเนินการเจรจากับสถาบันการเงินนั้น ๆ เพื่อขอลดหย่อนดอกเบี้ยหรือเงินต้น หรือรีบปิดหนี้เก่าให้หมด แต่ชื่อของคุณจะติดแบล็คลิสไปแล้วให้รออีก 3 เดือน เครดิตบูโร ก็จะเคลียร์สถานะหนี้ของเราเป็นศูนย์ แต่ยังคงสถานะแบล็คลิสไว้ 3 ปี นำหลักฐานต่าง ๆ จากเจ้าหนี้ และเครดิตบูโรไปยื่นต่อธนาคารที่ต้องการขอสินเชื่อ เพียงเท่านี้การขอกู้ซื้อบ้านก็จะดำเนินการต่อไป

อีกหนทางคือ นายหน้าขายบ้าน ซึ่งคุณต้องมีสวัสดิการ ธอส. และทำงานในบริษัทที่ดี (เกรด A) โดยนายหน้าจะดำเนินการทั้งหาบ้าน และรับปิดหนี้พร้อมกู้ซื้อบ้านจาก ธอส. ให้คุณ ต้องพิจารณาด้วยว่า
(1) รายได้ปัจจุบันของคุณสามารถขอกู้ได้เท่าไหร่
(2) คำนวณหนี้สินทั้งหมด โดยให้คุณไปเจรจากับเจ้าหนี้ ต่อให้เรื่องดำเนินสู่ชั้นศาลก็ไม่เป็นไร
(3) ทำสัญญาเงินกู้กับนายหน้า เพื่อนำเงินไปปิดหนี้ทั้งหมด
(4) ยื่นเรื่องกู้กับ ธอส. เมื่อเรื่องผ่าน ก็นำเงินมาจ่ายค่าบ้าน และหนี้เงินกู้ หลังจากนี้จะเป็นหนี้ค่าบ้านเพียงอย่างเดียวที่ต้องจ่ายกับ ธอส.

ทั้งนี้การจัดหานายหน้าที่จะช่วยให้คุณซึ่งเคยติดแบล็คลิสต์มาก่อนนั้น ควรเลือกให้ดีด้วยเพราะบางคนจะสวมรอยทำให้คุณสูญเงินได้ หรือบางคนก็ไม่สามารถดำเนินการตามที่รับปากได้ เพราะนายหน้าที่ดีก็มี และไม่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตนก็เยอะ