ติดเครดิตบูโร ทำไงดี ต้องทำอย่างไร ?

aonte

ติดเครดิตบูโร ทำไงดีนั้น ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับ “เครดิตบูโร” กันก่อน  เครดิตบูโร  เป็นธุรกิจข้อมูลเครดิตที่จะทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลประวัติการชำระสินเชื่อทุกประเภทของสถาบันการเงิน  ไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันที่ให้บริการด้านการเงินอื่น ๆ  ซึ่งข้อมูลเครดิตบูโรนี้จะถูกตรวจสอบทุกครั้งเมื่อมีการขอสินเชื่อกับสถานบันการเงิน เพื่อดูความสามารถในการชำระสินเชื่อของผู้ขอสินเชื่อนั่นเอง

คำว่า “ติดเครดิตบูโร” หมายถึง  การติดแบล็คลิส หรือ มีชื่ออยู่ในกลุ่มของบุคคลที่ไม่มีความสามารถผ่อนชำระหนี้ หรือคุณสมบัติไม่ผ่านในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน  เนื่องจากมีประวัติการค้างชำระหนี้ ทำให้ผู้ที่มีรายชื่อติดเครดิตบูโรจะไม่สามารถทำการของสินเชื่อกันสถาบันการเงินใด ๆ ได้เลย

เมื่อติดเครดิตบูโร ต้องอย่างไร  การติดเครดิตบูโรเกิดจากการที่เราผิดนัดชำระหรือค้างชำระหนี้ ซึ่ง จะมีการติดต่อจากสถาบันการเงินให้เราเข้าไกล่เกลี่ยหนี้ ด้วยการจัดระเบียบการผ่อนชำระใหม่ หรือทำข้อตกลงเพื่อผ่อนชำระหนี้ให้ แต่หากยังไม่สามารถชำระได้อีก เจ้าหนี้จะส่งเรื่องฟ้องร้องในศาล และเมื่อถึงขั้นตอนนี้จะถูกระบุว่าเป็นผู้ที่มีประวัติ “ติดเครดิตบูโร”  โดยประวัตินี้จะถูกเก็บประวัติไว้เป็นเวลา 3 ปี

คำถามที่ว่า” เมื่อติดเครดิตบูโร  ต้องทำไงดี ทำอย่างไร” คำตอบที่ควรทำที่สุดคือ ให้ติดต่อเจ้าหนี้เพื่อทำการปิดยอดหนี้ให้หมด เพื่อสร้างความมั่นคงการเงินขึ้นใหม่  และสามารถทำธุรกรรมการเงินต่อได้อย่างปกติ   แต่หากปัญหาเกิดจาก ติดเครดิตบูโรแล้ว ไม่สามารถชำระหนี้ได้ สิ่งที่ทำได้คือรอให้ระยะเวลาผ่านไป 3 ปี ทางเครดิตบูโรจะทำการปลดล็อคข้อมูลประวัติการติดเครดิตบูโรออก แต่วิธีนี้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะสามารถกลับมาทำธุรกรรมการเงินได้อย่างปกติหรือไม่  เพราะสถาบันการเงินจะนำข้อมูลไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่า ประวัติย้อนหลังมีการติดเครดิตบูโรอยู่ แล้วมีการแก้ไขหรือติดตามชำระหนี้อย่างไร ซึ่งจะมีผลต่อการปล่อยสินเชื่อแน่นอน  พูดง่าย ๆ คือ แม้ว่าไม่ติดเครดิตบูโรแล้วแต่อาจจะขอสินเชื่อไม่ได้นั่นเอง

ติดเครดิตบูโร ต้องทำอย่างไร ทางออกของปัญหานี้เพียงแค่ไปชำระหนี้ที่ค้างไว้ทั้งหมด และเมื่อชำระหนี้หมดแล้ว  แม้ประวัติจะยังคงถูกเก็บอยู่กับเครดิตบูโรอีก 3 ปี ก็ไม่น่ากังวลมากนัก เพราะสถาบันการเงินจะมีข้อมูลการชำระหนี้คงค้าง มาประกอบการพิจารณาในการให้สินเชื่อในครั้งต่อไปขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละสถาบันการเงิน และหากมีโอกาสในการได้สินเชื่อใหม่อีกครั้ง ก็จะสามารถสร้างประวัติการเงินขึ้นใหม่ เพื่อบันทึกลงเครดิตบูโรอีกครั้ง ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการชำระหนี้ของเราเองด้วยว่าจะสร้างประวัติแบบใด เพราะประวัติใหม่นี้จะถูกบันทึกเป็นเครดิตบูโรในอีก 3 ปีข้างหน้านั่นเอง