ดอกเบี้ย กยศ กับค่าปรับปัจจุบัน

credit_123

การจะไปกู้ยืมเงิน ไม่ว่าจะยืมกับคนหรือจะยืมผ่านธนาคาร สิ่งหนึ่งที่ว่าที่ลูกหนี้อย่างเราต้องคิดให้ดีก็คือ เรื่องของอัตราดอกเบี้ยว่าอยู่ในอัตราเท่าไร และเราพร้อมจะสู้กับค่าใช้จ่ายเหล่านั้นไหม การกู้เงิน กยศ ก็เช่นกัน ถึงแม้ว่าจะเป็นการกู้ยืมเพื่อการศึกษาก็ตาม แต่ก็มีดอกเบี้ย กยศ กับค่าปรับเหมือนกันแต่เท่าไรไปดู

เริ่มจ่ายคืน กยศ ตอนไหน

ก่อนจะไปดูเรื่องอัตราดอกเบี้ย มาทำความเข้าใจกันก่อนว่าเราจะต้องชำระเงินกู้ กยศ ตอนไหน การชำระเงินคืนให้กับ กยศ นั้นเค้าจะมีระยะเวลาปลอดหนี้เพื่อให้เราหาเงินเป็นระยะเวลาประมาณสองปี โดยนับวันที่ 5 .. ของทุกปีเป็นวันสิ้นสุดการปลอดหนี้ หากลูกหนี้ไม่มาแจ้งขอผ่อนผันจะถือว่าพร้อมที่จะชำระหนี้แล้ว

ดอกเบี้ย กยศ. อัตราเท่าไร

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือ กยศ เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการศึกษาของผู้ที่มีรายได้น้อย ทำให้การคิดอัตราดอกเบี้ยจะน้อยมาก เรียกว่าถูกที่สุดในประเทศแล้ว เพราะเค้าตั้งอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ หนึ่งของเงินทั้งหมด อย่างเช่นถ้ากู้ไปหนึ่งแสนบาท ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายทั้งหมดประมาณหกพันบาท(ตามแผนชำระสิบปี)

จ่ายยังไง ดอกเบี้ย กยศ. น้อยที่สุด

ไม่เพียงแต่อัตราดอกเบี้ยร้อยละหนึ่ง ทางกองทุน กยศ ยังมีมาตรการจูงใจคนชำระหนี้อีกทางหนึ่งก็คือ หากผู้กู้คนใดสามารถหาเงินมาจ่ายทั้งหมดได้ภายในระยะเวลาปลอดหนี้สองปี ทางกองทุน จะไม่คิดดอกเบี้ยเลย(แต่อาจมีค่าบริการอื่นนิดหน่อย) นั่นหมายความว่าถ้าเรียนจบแล้วรีบหางานเก็บเงิน ก็ไม่ต้องเสียดอกเพิ่ม

ค่าปรับ กยศ. อัตราเท่าไร

แน่นอนแหละว่าการกู้เงินกองทุนกู้ยืมนั้น ปีหนึ่งมีคนกู้เงินเยอะแยะมากจึงทำให้มีหลายคนไม่ประสบความสำเร็จหมายถึงกู้ไปแล้วไม่สามารถชำระเงินได้ ทาง กยศ. ก็มีมาตรการไว้รองรับแล้วนั่นคือ หากผู้กู้คนใดผิดนัดชำระหนี้แบบรายเดือนหรือรายปีก็จะมีการเพิ่มค่าปรับไปอีกร้อยละหนึ่งของค่างวดที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน

ค่าปรับ กยศ. เกิดแล้วดับยาก

ค่าปรับ กยศ ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สร้างความหนักใจให้กับผู้กู้มาก เนื่องจากว่าค่าปรับ กยศ หากมองดูเผินๆก็เหมือนกับจะไม่เยอะ(ถ้าเรารีบหาเงินไปจ่ายหรือผลัดผ่อน) แต่หากเราไม่ดำเนินการอะไรเลย(ไม่จ่าย ไม่คุย ไม่ประนมหนี้ หนีอย่างเดียว) ค่าปรับ กยศ.ตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นสะสมไปเรื่อยๆเหมือนกับดินพอกหางหมู

ดอกเบี้ย กยศ และค่าปรับที่ทางกองทุนกู้ยืมกำหนดออกมานั้น บอกเลยว่าน้อยมาก แต่หากเรามองให้ดีว่าการที่เราไม่มีเงินไปจ่ายจนเกิดดอกเบี้ย กยศ และค่าปรับขึ้นมานั้นเป็นเกิดจากอะไร(จำเป็นหรือฟุ่มเฟือย) เพราะหากไปดูแผนการชำระที่เค้าตั้งไว้ให้จะเห็นว่าถ้ากู้แสนหนึ่งระยะส่งคืนสิบปี ถ้าชำระรายปีจ่ายสูงสุดปีสุดท้ายหมื่นแปดเท่านั้น ผู้กู้ต้องมีวินัยด้วยอย่าลืม