ซื้อกองทุนรวมอะไรดีๆ บ้างในปัจจุบันนี้ ?

อีกรูปแบบหนึ่งในการลงทุนที่มีผู้สนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน นั่นคือการลงทุนในรูปแบบของกองทุนรวม (Mutual Fund) นั่นเอง โดยลักษณะของกองทุนรวมคือการนำเงินของหลาย ๆ คนที่สนใจเข้าร่วมในกองทุนมาลงขันเพื่อใช้ในการลงทุนในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่จะทำหน้าที่ดูแลในเรื่องของตอบแทนของนักลงทุน และเมื่อรวบรวม หรือระดมทุนจากนักลงทุนต่าง ๆ ได้แล้ว ก็จะนำเงินจำนวนนั้นไปใช้จดทะเบียนในรูปแบบของนิติบุคคล โดยนักลงทุนจะได้รับการปันหน่วยลงทุน (Unit Trust) ที่ถือว่าเป็นส่วนที่แสดงความเป็นเจ้าของเงินที่ได้ลงทุนนั่นเอง

ในปัจจุบันมีกองทุนรวมให้เลือกลงทุนได้หลายประเภท เช่น กองทุนเน้นลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ (Fixed income fund) เน้นการลงทุนแบบต้นไม่หายแต่กำไรไม่สูงมากนัก (capital protected fund) กองทุนเพื่อเป็นช่องทางกระจายเงินทุนไปยังต่างประเทศเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง (foreign investment fund : FIF) และกองทุนรวมหน่วยลงทุน (fund of funds)

สำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องการลงทุนในรูปแบบของกองทุนรวม ซึ่งมีลักษณะที่เหมือนตัวช่วยทำให้ผู้ที่สนใจลงทุนทั้งทางด้านกองทุน หรือเรื่องหุ้นแต่ยังไม่มีทุนมากพอสามาถเข้าร่วมการลงทุนได้ และยังถือเป็นการลดความเสี่ยงจากการลงทุน เนื่องจากจะมีบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาทางด้านการลงทุน และช่วยในเรื่องของการจัดการกองทุนรวมถึงให้คำปรึกษาด้านการลงทุนก่อนการตัดสินใจอีกด้วย บางกองทุนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

โดยกองทุนรวมมีข้อดีที่น่าสนใจ เช่น บริหารงานโดยนักบริหารตลาดหุ้นมืออาชีพ มีความรู้ ประสบการณ์และได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต เป็นการกระจายการลงทุนที่ช่วยลดความเสี่ยงด้านจากการลงทุนนโยบายการลงทุนให้เลือกตามความต้องการ ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนและการซื้อขาย รวมถึงในอำนาจในการต่อรองเพราะเป็นการลงทุนประเภทสถาบัน มีสภาพคล่องและเปลี่ยนหน่วยเป็นเงินสดได้ง่าย ได้รับการปกป้องดูแลตจากตลาดหลักทรัพย์ ทำให้มั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัยและความเสี่ยงจากการลงทุน นำไป Reinvestment หรือนำผลตอบแทนไปลงทุนทำให้ผู้ลงทุนได้ดอกในระยะยาวเนื่องจากเป็นกองทุนที่สามารถนำผลตอบแทนไปลงทุนต่อ

ส่วนผู้ที่สนใจจะลงทุนในรูปแบบของกองทุนรวม ในวันนี้บทความของเราจะขอนำเสนอกองทุนรวมที่มีความน่าสนใจ 13 ตัว ดังต่อไปนี้

 • 1.กองทุนรวม ABSM บริษัทหลักทรัพย์ อเบอร์ดีน
  กองทุนที่มีจุดประสงค์เพื่อลงทุนในระยะกลาง หรือระยะยาวในรูปแบบของหุ้นบริษัทที่มีพื้นฐานที่ดี รวมถึงในแนวโน้มการเติบโตที่สูงขึ้นทุกปี
 • 2. กองทุนรวม BTK บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง
  เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในหุ้นสามกลุ่มธุรกิจ คือ ธนาคาร การสื่อสารและกลุ่มบริษัทเงินทุน และถือเป็นกองทุนหุ้นที่มีความน่าเชื่อถือ มีการให้ผลตอบแทนสูงอย่างสม่ำเสมอ
 • 3. กองทุนรวม SF5 บริษัทหลักทรัพย์MFC
  เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีการคัดเลือกแนวโน้มของหุ้นที่จะเติบโตได้มากในอนาคต เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนแบบระยะกลางจนถึงระยะยาว ส่วนรูปแบบการลงทุนจะเป็นในรูปแบบของตราสารหนี้ เงินฝากธนาคาร หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 • 4. กองทุนรวมหุ้นปันผล KTSE จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย
  เป็นกองทุนที่มีจุดเด่นด้านผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ เน้นการลงทุนประมาณ 30 หุ้น โดยลงทุนในรูปแบบของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 • 5. กองทุนรวมแบบ Passive Fund
  เป็นกองทุนที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ถือเป็นอีกหนึ่งกองทุนที่มีความน่าสนใจ ต้องมีค่าธรรมเนียมที่ไม่แพงมากเหมือนกับกองทุนอื่น
 • 6. กองทุนรวม KSET50 จากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย
  เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนแบบตั้งรับและสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเหมือนกับผลตอบแทนหุ้น ข้อดีคือการกระจายความเสี่ยงของนักลงทุนรายย่อย
 • 7. กองทุนรวม TMBSET50 จากบริษัทหลักทรัพย์ทหารไทย
  เป็นกองทุนที่มีราคาซื้อขั้นต่ำถูกกว่ากองทุนอื่น เพราะมีราคาเริ่มต้นที่ 1,000 บาท
 • 8.กองทุนรวม LTF ชื่อ ABLTF จากบริษัทหลักทรัพย์ อเบอร์ดีน
  เป็นกองทุนที่เน้นไปที่การลงทุนในหุ้นที่มีพื้นฐานที่ดี มีแนวโน้มเติบโตได้ในอนาคต เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในแบบระยะยาวเนื่องจากการลงทุนจะค่อนข้างนานกว่ากองทุนอื่น
 • 9. กองทุนรวม BLTF จากบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง
  เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในหุ้นที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งและมีศักยภาพดีเยี่ยม เหมาะสำหรับผู้ต้องการได้รับผลตอบแทนที่ดีเยี่ยม โดยมีรูปแบบการลงทุนในลักษณะเงินฝากและตราสารหนี้
 • 10. กองทุนรวม KFLTFDIV จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี
  เป็นกองทุนที่ให้ผลตอบแทนดี เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานประจำ และผู้ที่ต้องการลดหย่อนภาษีไปพร้อมกับการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน
 • 11. กองทุนรวม RMF
  เป็นกองทุนที่เหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณ หรือต้องวางแผนไว้ใช้เงินในตอนเกษียณ ผู้ที่ทำงานประจำ หรือ ผู้ที่ต้องเสียภาษีในจำนวนที่มาก สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
 • 12. กองทุนรวม BERMF จากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง
  เป็นกองทุนที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการลงทุนในหุ้นที่มีพื้นฐานดี มีลักษณะการลงทุนแบบเงินฝากและตราสารหนี้
 • 13. กองทุนรวม ABSC-RMF จากบริษัทหลักทรัพย์อเบอร์ดีน
  เป็นกองทุนที่มีลักษณะเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นการลงทุนที่มีพื้นฐานดีและกระจายการลงทุนด้วยอย่างทั่วถึงสามารถใช้ลดหย่อนภาษีและลงทุนเป็นเงินออมในวัยเกษียณได้