จังหวัด สุราษฎร์ธานี มีบริษัทไหนที่น่าทำงานด้วยใน ปัจจุบัน


จังหวัด สุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดทางภาคใต้ของไทย ซึ่งมีคนอยู่อาศัยจำนวนมาก และยังเป็นแหล่งธุรกิจการค้าที่สำคัญของภาคใต้ ธุรกิจส่วนใหญ่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะเกี่ยวกับน้ำมันปาล์ม และยางพารา ซึ่งเป็นสินค้าหลักของภาคใต้ของไทย ทำให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีบริษัทที่ทำธุรกิจทางด้านนี้จำนวนมาก และมีการขยายกิจการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ บริษัทในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่น่าสนใจสมัครเข้าร่วมงานด้วย เช่น

บริษัท ไทยทาโลว์แอนด์ออยส์ จำกัด
บริษัท ไทยทาโลว์แอนด์ออยส์ จำกัด เป็นบริษัทที่รับซื้อปาล์มน้ำมัน และผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นโรงงานที่มีขนาดใหญ่ มีหลากหลายแผนก ทั้ง แผนกที่อยู่หน้างานรับซื้อผลปาล์ม แผนกที่อยู่ในสำนักงานคอยทำงานด้านเอกสาร หรือแผนกที่ต้องอยู่ในโรงงาน คอยควบคุมขั้นตอนการผลิตต่างๆ รวมไปถึงตรวจสอบและวิจัยผลิตภัณฑ์ก่อนส่งสินค้าออกไปสู่ลูกค้า ทำให้ บริษัท ไทยทาโลว์แอนด์ออยส์ จำกัด มีตำแหน่งงานที่หลากหลายให้เลือกสมัคร เพื่อให้คุณได้งานที่เหมาะกับความสามารถ และตรงกับความต้องการของคุณ

บริษัท ปาล์มน้ำมันธรรมชาติ จำกัด
บริษัท ปาล์มน้ำมันธรรมชาติ จำกัด เป็นบริษัทที่มีสำนักงานขายอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีโรงงานอยู่ที่จังหวัดชุมพร บริษัทแห่งนี้เป็นบริษัทรายใหญ่ที่ผลิตสินค้าในกลุ่มน้ำมันปาล์มในรูปแบบต่างๆ ส่งออกให้กับบริษัทอื่นๆเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าต่อไป เช่น อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์, อุตสาหกรรมผลิตสบู่กรด, อุตสาหกรรมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, อุตสาหกรรมไอศกรีม หรืออุตสาหกรรมเครื่องสำอาง โรงงานเหล่านี้จะต้องการวัตถุดิบในกลุ่มไขมันที่มาจากปาล์มทั้งสิ้น ทำให้ บริษัท ปาล์มน้ำมันธรรมชาติ จำกัด กลายเป็นบริษัทที่ส่งออกวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอื่นๆรายใหญ่ของภาคใต้

บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (1993) จำกัด
บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (1993) จำกัด เป็นบริษัทที่นอกจากจะเป็นโรงกลั่นน้ำมันปาล์มเพื่อจำหน่ายแล้ว บริษัทนี้ยังเพาะเลี้ยงต้นกล้าของต้นปาล์มที่มีลักษณะพันธุ์ที่ดีจำหน่ายแก่เกษตรกร เมล็ดพันธุ์ของต้นกล้าที่จำหน่ายนี้ได้รับการยอมรับจากประเทศ คอสตาริกา ปาปัวนิวกินี แซร และคองโก เพื่อให้เกษตรกรที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมันขาย ได้รับผลตอบแทนที่ดี เป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกทางหนึ่งด้วย น้ำมันปาล์มดิบและผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันปาล์มที่ผลิตจาก บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (1993) จำกัด นอกจากจะส่งขายตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศแล้ว ยังส่งออกไปขายถึงประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศมาเลเซีย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (1993) จำกัด เป็นบริษัทที่มั่นคงสูง และน่าทำงานด้วยอย่างยิ่ง

3 บริษัทที่กล่าวมานี้ เป็นตัวอย่างของบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นบริษัทที่น่าสนใจที่จะเข้าไปร่วมงานด้วยเป็นอย่างมาก เพราะเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ มีความมั่นคง และยังเป็นบริษัทที่ส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจำนวนมาก