ขับขี่อุ่นใจ มีประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

รถยนต์ปัจจุบันถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากอย่างหนึ่งในการดำเนินชีวิตเลย จะเห็นได้ว่ารถยนต์ส่วนบุคคลในท้องถนนไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถกระบะ รถตู้ และอีกสารพัดรถต่างเต็มถนนไปหมด แต่การใช้รถนั้นถึงแม้ว่าจะสะดวก สบาย คล่องตัวในการเดินทางก็จริงอยู่ แต่เจ้าของรถก็ต้องพร้อมรับกับค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษารถด้วยเช่นกัน โดยหลักแล้วก็จะมี ค่าผ่อนงวดรถ ค่าเชื้อเพลิง ค่าดูแลรักษาและตกแต่ง แต่ว่าที่หลายคนไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญแต่จริงๆมันสำคัญก็คือ การชำระค่าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันภัยภาคสมัครใจ หมายถึงการชำระเบี้ยประกันเพื่อคุ้มครองรถยนต์เมื่อเกิดเหตุ หรืออุบัติเหตุต่างๆ เช่น รถชนกัน ไฟไฟม้ หาย หรือ ระเบิด เป็นต้น ซึ่งการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้นมีการแบ่งระดับหลากหลายแบบครับ ซึ่งแต่ละแบบก็แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความคุ้มครองและการชำระเบี้ยประกันแต่แบ่งออกได้ดังนี้

1.ประกันภัยชั้น 1

2.ประกันภัยชั้น 2+

3.ประกันภัยชั้น 2

4.ประกันภัยชั้น 3+

5.ประกันภัยชั้น 3

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

แต่ที่เราจะมาทำความเข้าใจกันนั่นคือ “ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3” กันซักหน่อยครับ จากลำดับของประกันภัยรถยนต์จะเห็นว่า ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ถือว่าเป็นประกันภาคสมัครใจที่อยู่ในลำดับสุดท้าย กล่าวคือ ประกันภัยนี้จะมีวงเงินคุ้มครองน้อย และกรณีที่คุ้มครองก็น้อยลงด้วย ซึ่งถ้าจะให้จำง่ายก็คือ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 นั้นเมื่อเกิดเหตุ รถชนกัน “จะคุ้มครองเฉพาะรถคู่กรณีเท่านั้น” โดยไม่คุ้มครองรถตัวเอง

คุ้มครองใครบ้างและแบบไหน

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 จะคุ้มครองคู่กรณีเป็นหลัก โดยไม่คุ้มครองรถตัวเอง และการคุ้มครองคู่กรณีจะครอบคลุมกรณีต่อไปนี้

1.ค่าซ่อมรถ (คู่กรณีเท่านั้น)

2.ค่ารักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ ตามใบค่ารักษาพยาบาล

3.ค่าชดเชยผู้บาดเจ็บ

4.ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี

การประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 นั้นเหมาะสำหรับใคร

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 นั้นเนื่องจากจะคุ้มครองเฉพาะคู่กรณีเท่านั้น จึงเหมาะกับคนที่ใช้รถยนต์น้อยในแต่ละปี อาจจะเหมาะกับรถที่ไม่ค่อยได้ใช้(ส่วนใหญ่จอด) หรือใช้อยู่แค่ใกล้บ้านเท่านั้น

ราคาของประกันภัยชั้น 3

พูดถึงราคาของประกันภัยชั้น 3 นั้นถือได้ว่า เบี้ย จะถูกที่สุดโดยเบี้ย จะเริ่มต้นที่ 2,000 บาท ไปจนถึง 3,000 บาท (แล้วแต่บริษัท และขนาดของรถ) แต่ว่าถ้าเป็นรถตู้ จะมีราคาเพิ่มขึ้นมา คือ เริ่มต้นที่ 2,500 บาท ไปจนถึง 4,000 บาท โดยสามารถซื้อได้จากโบรกเกอร์ บริษัทประกันภัย หรือสถาบันการเงินต่างๆ

การขับรถยนต์นั้น จริงอยู่ว่าเราทุกคนบนท้องถนนต้องมีความระมัดระวังเพื่อให้การขับขี่เกิดอุบัติเหตุให้น้อยที่สุด อยู่แล้ว แต่ว่าอุบัติเหตุนั้นบางครั้งก็เป็นเรื่องที่ “ช่วยไม่ได้” ดังนั้นหากเรามีประกันภัยรถยนต์ไว้ ถึงแม้ว่าจะชั้นไหนก็อุ่นใจมากกว่า