ขอสินเชื่อรถยนต์ ที่ไหนดี ?

carloanss

เมื่อตัดสินใจจะออกรถยนต์สักคัน ปัญหาที่มักจะพบตามมาคือ “ขอสินเชื่อรถยนต์ ที่ไหนดี”  การจะซื้อรถยนต์สักคันในสมัยนี้ น้อยคนนักที่จะจ่ายเงินสดเต็มจำนวน  โดยส่วนใหญ่จะเลือกวิธีการผ่อนชำระด้วยกันทั้งสิ้น  จึงต้องมีการศึกษาหาข้อมูลกันก่อนว่า จะขอสินเชื่อรถยนต์ ที่ไหนดี  ที่ได้ประโยชน์คุ้มค่าและช่วยประหยัดเงินได้มากที่สุด

สินเชื่อรถยนต์ในปัจจุบัน  มีหลากหลายประเภท ทั้งแบบสินเชื่อเพื่อซื้อรถใหม่  สินเชื่อรถยนต์มือสอง หรือแม้แต่สินเชื่อสำหรับผู้ที่มีรถยนต์อยู่แล้วแต่ต้องการนำมาเปลี่ยนเป็นเงินเพื่อปรับสภาพคล่องให้กับธุรกิจ ที่เรียกว่าสินเชื่อรีไฟแนนซ์

การพิจารณาขอสินเชื่อรถยนต์ในแต่ละสถาบันการเงินนั้น  มีจุดที่ต้องพิจารณามากเป็นพิเศษคือ เรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายเป็นส่วนเพิ่มจากมูลค่าของรถซึ่งสูงถึงหลักแสนหลักล้าน  หากพิจารณาไม่ถี่ถ้วนย่อมส่งผลให้มีภาระเพิ่มมากขึ้นตามมา

คำถามว่า “ขอสินเชื่อรถยนต์ ที่ไหนดี”  โดยปกติการขอสินเชื่อรถยนต์มีหลักในการพิจารณาอยู่ไม่กี่ข้อที่สำคัญหลัก ๆ ในการพิจารณา คือ

  1. วงเงินการปล่อยสินเชื่อ โดยปกติสินเชื่อรถยนต์จะให้สินเชื่ออยู่ที่ประมาณ 75-80% ของมูลค่ารถยนต์
  2. ระยะเวลาในการปล่อยสินเชื่อ  ส่วนใหญ่ประมาณ 12-72 เดือน ซึ่งควรเลือกตามความเหมาะสมกับตัวเองที่สุด
  3. อัตราดอกเบี้ย  โดยปกติดอกเบี้ยของสินเชื่อรถยนต์มักจะเป็นดอกเบี้ยแบบคงที่ ซึ่งจะถูกคิดจากเงินต้นเริ่มแรกเพียงครั้งเดียว แล้วนำมาเฉลี่ยจ่ายจำนวนที่เท่ากันในแต่ละงวด แต่ในส่วนนี้จะไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ  เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ต้องจ่ายเพิ่มในแต่ละงวดอีกด้วย
  4. ค่าบริการอื่น ๆ  เช่น ค่าโอน, ค่าจดทะเบียนต่าง ๆ, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าภาษี, ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
  5. รายละเอียดเพิ่มเติมอื่น เช่น เงื่อนไขการปิดบัญชีก่อนกำหนด, ชื่อเสียงของสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อ,  การบริการ, ความสะดวกในการติดต่อ,  ช่องทางการชำระเงิน
  6. โปรโมชั่นพิเศษ   เช่น สวัสดิการสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ, โปรโมชั่นสำหรับเกษตรกร, ดอกเบี้ย 0% ,  ผ่อนน้อย, ผ่อนนาน  ซึ่งอาจเป็นสิทธิพิเศษต่าง ๆที่ทางสถาบันการเงิน หรือบริษัทสินเชื่อต่าง ๆ จัดให้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มหรือเป็นการส่งเสริมการขาย  แต่จะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน คำนวณยอดสุทธิเป็นอย่างดี เพราะส่วนใหญ่จะเป็นโปรโมชั่นจูงใจ แต่ในระยะยาวอาจไม่เป็นผลดีนัก

การนำข้อมูลต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วมาประกอบการพิจารณาในการเลือกขอสินเชื่อรถยนต์ จะช่วยให้สามารถเลือกสถาบันการเงินในการขอสินเชื่อรถยนต์ได้เป็นอย่างดี เพราะปัจจุบันแหล่งเงินกู้สำหรับสินเชื่อรถยนต์นั้นมีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ,  บริษัทไฟแนนซ์ของธนาคารและไฟแนนซ์อิสระ,  บริษัทไฟแนนซ์ของค่ายรถยนต์ที่ช่วงหลัง มีการพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้ามากขึ้น ซึ่งในจุดนี้ จะต้องนำข้อมูลของแต่ละสถาบันการเงินมาประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบ เพื่อให้ได้สินเชื่อกับสถาบันที่ดีที่สุด คุ้มที่สุด และปลอดภัยที่สุด สำหรับตัวผู้ซื้อเอง