การลงทุนในกองทุนรวมที่ดี ควรต้องมองสิ่งใดบ้าง

credit_163

ปัจจุบันการมีรายได้ช่องทางเดียวจากงานประจำคงไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนส่วนใหญ่ หลายสายอาชีพที่เงินเดือนค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐาน ด้วยปัจจัยอื่น เช่น อัตราเงินเดือนของแต่ละจังหวัด หรือวุฒิการศึกษาของผู้ดำรงตำแหน่งนั้น ๆ การลงทุนเพื่อสร้างรายได้ช่องทางที่สองและสามจึงตามมา นอกจากการทำธุรกิจส่วนตัวแล้ว การลงทุนซึ่งเป็นที่นิยมอีกประการคือ หุ้น หรือ การกองทุนรวม ทั้งสองอย่างมีข้อดีและข้อด้อยที่แตกต่างกัน ซึ่งต้องใช้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งนั้นด้วย

  • การลงทุนในหุ้น คือการซื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนซึ่งให้สิทธิการเป็นเจ้าของในบริษัทนั้น ๆ ตามจำนวนหุ้นที่ถือครอง คนที่ลงทุนในหุ้นมักจะเล่นกันแบบ ซื้อมา ขายไป โดยติดตามสถานการณ์ธุรกิจและตลาดหุ้นทั่วโลก การเล่นหุ้นต้องใช้ความใส่ใจและการตัดสินใจที่เด็ดขาด เพราะราคาของหุ้นอาจปรับลดลงอีกอย่างน่าเสียดาย ทำให้คุณขาดทุนต่อการถือครองหุ้นเหล่านั้น
  • กองทุนรวม คือ เครื่องมือในการลงทุน (Investment vehicle) สำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ประสงค์จะนำเงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน แต่ติดขัดด้วยอุปสรรคหลายประการ ที่ทำให้การลงทุนด้วยตนเองไม่สามารถได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ต้องการ หลายคนมองว่า การลงทุนกับกองทุนรวมไม่ต้องคิดหรือวิตกกังวลอะไรมาก เพราะมีคนดำเนินการทุกอย่างแทนเราหมด ซึ่งปลอดภัยกว่าการลงทุนอื่น ๆ ที่พบเห็นทั่วไป
  • แต่ก่อนจะลงทุนกับสิ่งใดก็ตาม คุณควรศึกษารายละเอียดกันก่อน การลงทุนกับกองทุนรวม นอกจากนโยบายการลงทุนของกองทุน ควรศึกษารายละเอียดด้านพอร์ตการลงทุนด้วย แม้ว่าจะเป็นประเภทเดียวกันก็มีการลงทุนในตราสารที่ต่างกัน เช่น กองทุนรวมหุ้น ก็มีทั้งกองที่เน้นลงทุนหุ้นขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ลงทุนหุ้นเติบโต
  • คุณควรกำหนดเป้าหมายในการลงทุนว่าต้องการอะไร ถ้ามีเงินลงทุนสูง ต้องการผลตอบแทนสูง และรับความเสี่ยงสูงได้ ก็ควรจะเลือกกองทุนรวมหุ้น หากรับความเสี่ยงได้น้อย ไม่อยากเสียเงินต้นจำนวนมาก แต่คงต้องการผลตอบแทนในระดับปานกลาง ก็มองไปที่กองทุนรวมแบบยืดหยุ่นหรือกองทุนรวมผสม แต่ถ้าไม่อยากเห็นเงินต้นสูญหายไป แสดงว่าคุณรับความเสี่ยงได้น้อย และยอมรับผลตอบแทนที่อยู่ในระดับต่ำได้ ก็ต้องไปที่กองทุนรวมตราสารหนี้ หรือผู้ลงทุนบางท่านต้องการกระจายความเสี่ยงการลงทุนให้ครบถ้วนขึ้น ก็ต้องมองไปที่กองทุนรวมที่ลงทุนสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น กองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมน้ำมัน แต่ไม่ควรลงทุนในสัดส่วนที่สูง เพราะกองทุนรวมดังกล่าวเหมาะสำหรับเพื่อกระจายความเสี่ยงการลงทุนเท่านั้น
  • นอกจากการทราบเป้าหมายในการลงทุนแล้ว การศึกษาข้อมูลโดยเฉพาะรายละเอียดของพอร์ตการลงทุนของแต่ละกองทุน แม้จะเป็นกองทุนประเภทเดียวกัน ย่อมมีการลงทุนในตราสารที่แตกต่างกัน เช่น กองทุนรวมหุ้น ก็มีทั้งกองที่เน้นลงทุนหุ้นขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ลงทุนหุ้นเติบโต หุ้นปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง หรือลงทุนหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมใด อุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Fund) เช่น เน้นกลุ่มพลังงาน กลุ่มแบงก์ หรือกลุ่มสื่อสาร หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ ก็ต้องดูว่ากองทุนนั้น ๆ ไปลงทุนตราสารหนี้ประเภทไหนบ้าง เช่น ลงทุนพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น พันธบัตรระยะยาว หรือลงทุนหุ้นกู้ เป็นต้น หรือหากเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ไปลงทุนต่างประเทศ ต้องดูว่าตราสารหนี้ที่ไปลงทุนนั้นมีอันดับเครดิตระดับไหน ลงทุนตราสารหนี้ประเทศอะไร
  • ต่อมาคือเรื่องของผลตอบแทน ผลตอบแทนจากกองทุนรวมจะแบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ ผลตอบแทนที่ได้รวมเงินปันผลแล้ว (Total Return) และ ผลตอบแทนของกองทุนรวมที่ไม่ได้รวมการจ่ายเงินปันผลเข้ามา (Price Return) ความต่างของเงินปันผล เพราะกองทุนรวมบางกองจ่ายเงินปันผล บางกองทุนก็ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ดังนั้นผลตอบแทนแบบ Price Return จะต่ำกว่า Total Return ในกรณีของกองทุนที่จ่ายเงินปันผล แต่จะเท่ากันในกรณีของกองทุนที่ไม่จ่ายเงินปันผล
  • เรื่องผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี บลจ. จะใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อดึงคนมาลงทุน โดยใช้การคำนวณกองทุนรวมแบบ ผลตอบแทนแบบสะสม (Cumulative Return) เพราะจะเห็นตัวเลขผลตอบแทนสูง ๆ หากคุณต้องการที่เหมาะสมและชัดเจนเรื่องผลตอบแทนต่อปี ควรดูผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return) เพราะทำให้เห็นสภาพจริงที่ชัดเจนสุด
  • และต้องเปรียบเทียบผลตอบแทนของกองทุนรวมกับตัวชี้วัด (Benchmark) เช่น ถ้ากองทุนรวมหุ้น ก็ต้องเปรียบเทียบผลตอบแทนกับ SET Index หรือถ้ากองทุนนั้น ๆ ลงทุนหุ้นที่อยู่ใน SET50 ก็ต้องเปรียบเทียบกับผลตอบแทน SET50 Index การเปรียบเทียบดังกล่าว เป็นตัววัดว่าผู้จัดการกองทุนมีประสิทธิภาพแค่ไหน และสามารถเอาชนะ Benchmark ได้มากน้อยแค่ไหน ถ้าหากกองทุนไม่สามารถเอาชนะ Benchmark ได้ ก็อาจจะหันไปพิจารณาลงทุนกองทุนในลักษณะ Passive Fund ซึ่งผลตอบแทนจะเกาะไปกับ Benchmark แถมค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายก็ถูกกว่าด้วย นอกจากตัวชี้วัดแล้ว การเปรียบเทียบระหว่างกองทุนรวมประเภทเดียวกัน (คู่แข่ง) เพื่อการหากองทุนรวมที่ดีที่สุด หรือแย่ที่สุดในแต่ละปี

การลงทุนในกองทุนรวมย่อมมีความเสี่ยง ต้องเช็คความผันผวนว่า ค่าต่ำเท่าไหร่ยิ่งปลอดภัยมากกว่า สุดท้ายคือผู้จัดการกองทุน (Fund Manager) ว่ากองทุนรวมนั้น ๆ ใครคือผู้จัดการกองทุน โดยหลักสากลแล้วกองทุนรวมอาจจะบริหารด้วยผู้จัดการกองทุนคนเดียว หรือบริหารกันเป็นทีมก็ได้ แต่สำหรับในบ้านเรา กองทุนรวมทั้งหมดจะบริหารกันเป็นทีม ดังนั้น อาจจะไม่มีผลกระทบกับกองทุนรวมมากนัก หากมีผู้จัดการกองทุนคนเดียวลาออก เพราะยังมีผู้จัดการกองทุนอีกหลายคนบริหารต่อไป แต่ถ้าผู้จัดการกองทุนตัดสินใจลาออกกันยกทีม อาจจะกระทบกับการบริหารกองทุนได้ การพิจารณาด้านประสบการณ์ของผู้จัดการกองทุนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่นำมาพิจารณา ด้วยความชำนาญที่สะสมมานาน หากใช้งานได้เหมาะสมก็นำพากองทุนให้ประสบความสำเร็จได้

สุดท้ายแล้ว การเลือกลงทุนในกองทุนรวมต้องเผื่อใจไว้ หรือใช้เวลาพิจารณารวมถึงหาข้อมูลของแต่ละกองทุนให้ดี ทุนที่ลงไปจะไม่สูญอย่างไร้ประโยชน์