การพิทักษ์ทรัพย์ คืออะไร แล้วสำคัญอย่างไร

credit_133

พิทักษ์ทรัพย์” ชื่อที่ฟังแล้วดูดีออกจะไปในทางที่ดี เพราะดูเหมือนว่าจะมีคนมาช่วยดูแลรักษาทรัพย์ของเราไม่ให้หายไปไหน เหมือนผู้พิทักษ์รักษาทรัพย์ แต่ !!! ความเป็นจริงไม่ใช่แบบนั้นเลย เพราะเมื่อไหร่ที่ใครต้องเจอกับคำว่าพิทักษ์ทรัพย์ รู้ไว้เลยว่าในอนาคตข้างคุณอาจจะหมดตัวและไม่เหลือทรัพย์สมบัติอะไรเลยก็เป็นได้ถ้าไม่รีบแก้ไขจัดการให้เรียบร้อย คงสงสัยใช่ไหมว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น วันนี้มีคำตอบมาฝากกัน

สำหรับคำว่าพิทักษ์ทรัพย์ที่หลายคนฟังแล้วดูดี๊ดูดี ดูแล้วไม่น่าจะมีอะไร แต่จริง ๆ แล้วคำว่าการพิทักษ์ทรัพย์ หรือคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ คือคำสั่งของศาลที่จะสั่งให้บุคคลหนึ่งต้องมีภาระรับผิดชอบทางการเงินเนื่องด้วยเหตุผลทางคดีความ เช่น หนี้สิน หรือถูกฟ้องยึดทรัพย์ เป็นต้น โดยการพิทักษ์ทรัพย์ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดคดีล้มละลายขึ้น ซึ่งในที่นี้ก็คงไม่ต้องสาธยายว่าอะไรคือคดีล้มละลายเพราะเชื่อว่าการล้มละลาย หลายคนหรือแทบจะทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่าเป็นอย่างไรและคงไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้นกับตัวเองอย่างแน่นอน ฉะนั้น หากเกิดอะไรขึ้นควรไกล่เกลี่ยกันให้เรียบร้อยเสียก่อนจะขึ้นโรงขึ้นศาลจนนำไปสู่การพิทักษ์ทรัพย์และล้มละลายจะเป็นการดีที่สุด

สำหรับการพิทักษ์ทรัพย์ที่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการล้มละลายนั้น ก็ยังไม่ได้หมายความว่าศาลจะมีหรือไม่มีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายในทันที แต่การสั่งพิทักษ์ทรัพย์เหมือนเป็นสัญญาณแรกที่เตือนมายังบุคคลนั้นให้พึงระวัง โดยหากไม่รีบแก้ไขหรือจัดการเรื่องคดีความให้เรียบร้อยและจบลงด้วยดี อาจทำให้ศาลถึงที่สุดคือสั่งล้มละลายในบุคคลนั้น ๆ และยึดทรัพย์ที่พิทักษ์ไว้ได้ขายทอดตลาดให้แก่เจ้าหนี้ และจากการที่บอกว่าการพิทักษ์ทรัพย์ไม่ใช่การสั่งล้มละลาย ดังนั้นบางกรณีผู้ถูกสั่งพิทักษ์ทรัพย์ก็ยังพึงมีพึงได้รับในสิ่งเดิมที่เคยมีได้อยู่ก่อน เช่น กรณีผู้ถูกสั่งพิทักษ์ทรัพย์ที่รับราชการก็จะยังไม่ขาดคุณสมบัติการเป็นข้าราชการ ถึงกระนั้น เมื่อเกิดการพิทักษ์ทรัพย์เกิดขึ้นแล้ว เราจะไม่สามารถทำอะไรกับทรัพย์นั้น ๆ เลย ได้ เช่น ขาย จำนอง ถ่ายโอน และอื่น ๆ เพราะการพิทักษ์ทรัพย์นั้นหมายถึงการพิทักษ์ของลูกหนี้ไว้ให้แก่เจ้าหนี้นั่นเอง

สำหรับคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จะมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบหลัก ๆ คือ พิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว และ พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ซึ่งดูชื่อก็คงจะรู้แล้วว่าอันไหนดูร้ายแรงกว่ากัน แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการพิทักษ์ทรัพย์แบบใดก็ต้องมาจากคำสั่งของศาลทั้งนั้น และเมื่อผู้ใดได้รับก็ต้องมีข้อที่ต้องปฏิบัติตาม โดยกระบวนการของการพิทักษ์ทรัพย์จะเริ่มที่ศาลส่งหมายแจ้งคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็จะมีหมายเรียกตัวให้ผู้มีคำสั่งให้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เข้าพบ ซึ่งสิ่งที่ควรยึดถือคือหลังจากได้หมายนัดแล้วให้นำหมายนัดไปพบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามกำหนดวันและเวลาที่ได้ระบุไว้ในหมายอย่างเคร่งครัดและอย่าเบี้ยวนัด แต่หากมีเหตุจำเป็นก็ควรไปล่วงหน้าเพื่อชี้แจงหรือติดต่อไปที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก่อนระยะเวลาที่จะถึงเวลานัดหมายกัน ไม่เช่นนั้นแล้วจะถือว่าหนีคดีมีความผิดทางอาญาซึ่งไม่สามารถยอมความกันได้

สำหรับสิ่งที่ควรระลึกไว้เสมอสำหรับผู้ที่ถูกสั่งพิทักษ์ทรัพย์ คืออำนาจต่าง ๆ ในการจัดการทรัพย์สินต่าง ๆ ของคุณในฐานะผู้ที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์ต้องตกอยู่ในความดูแลของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ดังนั้นสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ที่พึงกระทำอาจต้องรับถ่ายทอดให้ปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ เช่น กรณีที่ต้องการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยก็ต้องดำเนินการขออนุญาตจากศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้ถูกต้องก่อน และต้องเป็นไปตามความจำเป็นและเหมาะสมแก่ฐานะเท่านั้น ในกรณีที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่อนุญาตก็ไม่อาจสามารถเดินทางออกไปได้ ซึ่งหากฝ่าฝืนก็จะได้รับโทษตามกฎหมายระบุไว้ หรือกรณีที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นัดให้ไปประชุมกับเจ้าหนี้ แน่นอนว่าต้องไปทุกครั้ง นอกจากนั้นแม้กระทั่งเรื่องการต้องไปให้ถ้อยคำชี้แจงเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือกิจการพร้อมทั้งต้องจัดทำบัญชีเพื่อแสดงกิจการและ ทรัพย์สินให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง ดูแล้วเหมือนจะต้องอยู่ในกรอบและคอยรายงานเสมอ แต่ทั้งหมดก็ใช่ว่าจะมีแต่ข้อที่ดูแล้วเหมือนเป็นผู้ถูกลงโทษ เพราะท้ายที่สุดหากผลการตัดสินคดีหรือการไกล่เกลี่ยจบสิ้น และผลปรากฏว่ามีเงินที่เหลือที่ต้องได้รับคืน ผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ก็สามารถขอรับเงินหรือทรัพย์สินที่เหลือคืนได้เมื่อหลุดพ้นจากการล้มละลาย ซึ่งสิทธินี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะดูแลจัดการให้ถูกต้องตามกฎหมาย สมกับคำว่าผู้พิทักษ์เลยจริงไหม

เชื่อว่าหลายคนคงพอจะทราบแล้วพิทักษ์ทรัพย์คืออะไร และคงจะไม่มีใครที่อยากต้องมาโดนพิทักษ์ทรัพย์ ดังนั้นหากไม่อยากให้เกิดขึ้น ก็ต้องใช้สติในการดำเนินการทางการเงิน และท่องไว้ว่าจะทำอะไรต้องตั้งอยู่บนความถูกต้องเสมอ หากมันจำเป็นต้องมีการพิทักษ์ทรัพย์เกิดขึ้นจริง ๆ ก็ให้คุยประนีประนอมกับคู่ความหรือผู้ฟ้องให้ดี อย่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเพราะไม่เช่นนั้นแล้วทรัพย์ที่มีจะถูกพิทักษ์นำไปสู่การยึดและขายทอตลาดในที่สุดนั้นเอง