กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น คือ? สำคัญกับเรา อย่างไร

หลายคนที่เกิดความสนใจในเรื่องของการลงทุน หรือแม้กระทั่งเรื่องของกองทุน เพื่อที่จะสามารถสร้างกำไรหรือต่อยอดทางด้านการเงินให้กับตนเอง สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ถือได้ว่ามีความสำคัญต่อการตัดสินใจในแต่ละครั้งเป็นอย่างมาก เพราะถ้าหากเกิดการตัดสินใจแบบผิดพลาด นอกจากคุณจะไม่สามารถต่อยอดทางด้านการเงินได้อย่างจริงจังตามที่คาดหวังเอาไว้แล้ว ยังทำให้คุณต้องเสียเวลาเพราะไม่เป็นไปตามแผนที่คุดได้วาดหวังเอาไว้อีกด้วย เพราะฉะนั้น ในเรื่องของกองทุนหรือการลงทุนเพื่อที่จะต่อยอดทางด้านการเงินในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งถือได้ว่ามีมากมายหลากหลายรูปแบบด้วยกัน จึงกลายเป็นเรื่องที่คุณและทุกคนจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจให้ได้มากที่สุด เพื่อที่ความรู้นี้จะเป็นส่วนที่ทำให้คุณสามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นอย่างที่ไม่ต้องผิดพลาดอีก และในวันนี้เราจึงนำความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับ กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น หรือ Short term Bond มาฝากให้ทุกท่านได้ศึกษาเพิ่มเติม ดังนี้

กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นคืออะไร?
สำหรับ กองทุนตราสารหนรี้ระยะสั้น ถือได้ว่าเป็นกองทุนที่ได้มีการลงทุนในตราสารหนี้ ไม่ว่าจะเป็น พันธบัตรของรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง เงินที่ถูกฝากในธนาคาร ตั๋วแลกเงิน และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งทั้งหมดนี้จะมีอายุตราสารประมาณ 1 – 1.5 ปีเป็นหลัก อีกทั้งตราสารเหล่านี้จะมีการหมดอายุแล้วจะต้องมีการคืนเงินต้นอีกด้วย และในส่วนของการดำรงรักษา duration ของพอร์ตจะเฉลี่ยไม่เกิน 1.0-1.5 ทำให้มีความคล้ายคลึงกับ กองทุนตลาดเงิน หรือ Money Market – MMF เช่นกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้น มันก็คือกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นที่มาในรูปแบบขายแล้วได้เงินต่อมาในวันถัดไป ซึ่งเราสามารถเรียกได้ว่า กองทุนตราสารหนี้ที่ซื้อขายได้ ส่งผลทำให้มีสภาพที่คล่องตัวใกล้เคียงกับ MMF – Daily Fixed ที่กองทุนอันนี้จะมีการลงทุนแกนกลางคล้าย ๆ กับ MMF แต่ก็จะผสมผสานกับตราสารหนี้อายุยาวร่วมด้วย ทำให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากปกติ หรือไม่ก็มีการเปิดโอกาสสามารถลงทุนตราสารหนี้ที่กว้างขวางขึ้นได้

วัตถุประสงค์ที่ใช้ในการลงทุนเหล่ากองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น
1. สามารถพักเงินสภาพคล่องตัวที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็น เงินเดือนส่วนที่ถือได้ว่าเป็นเงินออมของคุณโดยตรง , เงินที่จัดเตรียมไว้เพื่อใช้ซื้อสินทรัพย์อื่น ๆ แต่ยังไม่ได้ใช้
2. เงินในส่วนนี้สามารถเก็บเอาไว้เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในระยะเวลาอันใกล้
3. เงินในส่วนนี้สามารถเป็นเงินสำรองในกรณีที่ฉุกเฉินได้
4. เงินในส่วนนี้ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งภายในพอร์ตลงทุนแบบระยะยาว แต่จะไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้เกิดสภาพคล่องตัว

หลักในการเลือกกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น
– พยายามเลือกกองทุนที่มีค่าใช้จ่ายโดยรวมต่อปีให้ต่ำที่สุด
– ถ้าหากพบเจอว่าผลตอบแทนไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นัก จงพยายามเลือกกองทุนที่เน้นไปกับการลงทุนภายในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักไว้ก่อน
– ให้พยายามพิจารณาในส่วนของประเด็นอื่น ๆ ร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็น ความสะดวกสบายในการใช้บริการ อย่างเช่น กองทุนของ บลจ.กรุงศรี , ธนาชาต , ยูโอบี และอื่น ๆ ซึ่งมักจะทำการผูกกับบัญชีธนาคารไม่ว่าจะเป็นการตัดเงินหรือได้รับเงิน เป็นต้น

ไม่ว่าจะเป็น กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น ในรูปแบบไหน คุณจะต้องเตรียมใจยอมรับกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ร่วมด้วยเสมอ อย่างน้อยก่อนที่คุณจะทำการตัดสินใจลงทุนไปกับกองทุนในรูปแบบไหนก็ตาม สิ่งที่คุณจะต้องทำและจะต้องมี นั่นก็คือ ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนนั้น ๆ ซึ่งจะทำให้คุณได้รับรู้ระดับความเสี่ยงผ่านการลงทุนได้เสมอ นอกจากนี้ก่อนจะทำการลงทุนคุณควรศึกษารายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนที่คุณสนใจให้ดีเสียก่อน หากไม่เป็นไปตามที่คุณได้คาดหวังเอาไว้ หรือ ผลตอบแทนไม่ได้อย่างที่คุณคิด คุณยังคงมีโอกาสที่จะลงทุนกับกองทุนอื่น ๆ ที่ใช่สำหรับคุณได้เสมอ เพราะสิ่งสำคัญหลัก ๆ ผ่านการลงทุนในแต่ละครั้ง คือ คุณควรลงทุนกับสิ่งที่คุณเข้าใจมันดีที่สุด และเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกดีที่สุดเมื่อได้ลงทุนไป ต่อจากนี้ต่อให้คุณจะต้องเสี่ยงหรือพบเจอกับปัญหาใด ๆ คุณจะสามารถยอมรับกับความเสี่ยงหรือปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน