จ่ายประกันสังคมเองนั้น ดีหรือไม่ ?

      ประกันสังคม หรือกองทุนเงินทดแทน ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันแก่ลูกจ้างที่ประสบเหตุอันตราย หรือเจ็บป่วยภายใต้การทำงานให้กับองค์กรหรือนายจ้าง แต่มีบางกรณีที่นายจ้างพยายามเลี่ยงการสมทบกองทุนเงินทดแทนภายใต้กรอบกฎหมายกำหนด ดังนั้นลูกจ้างหลาย ๆ ท่านจึงมีข้อสงสัยว่า ลูกจ้างสามารถจ่ายประกันสังคมเองได้หรือไม่ และมีข้อดีอย่างใดที่ลูกจ้างจะได้รับจากการนำส่งเงินสมทบ การนำส่งเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน อ่านต่อ

ติดแบล็คลิสกู้ซื้อบ้าน ได้จริงหรือ?

การขอสินเชื่อบ้านมีข้อกำหนดต่าง ๆ เพื่อคัดสรรผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสำหรับการอนุมัติสินเชื่อ เพราะสถาบันการเงินต้องมั่นใจได้ว่า ผู้กู้จะสามารถชำระเงินได้ครบตามจำนวนที่อนุมัติไป หากผู้กู้ติดแบล็คลิสหรือเครดิตบูโรจะส่งผลให้เครดิตต่อการอนุมัติสินเชื่อบ้านมีปัญหาแน่นอน สำหรับคนที่ไม่ชัวร์หรือไม่มีความรู้เกี่ยวกับสองสิ่งที่กล่าวไปนั้น ควรทำความเข้าใจเพื่อตรวจสอบประวัติทางการเงินอีกครั้ง ป้องกันการดำเนินการที่ซ้ำซ้อนเพราะขาดการตรวจสอบที่ดี เครดิตบูโรคืออะไร? เครดิตบูโร อ่านต่อ

ผ่อนทองรายเดือน สำหรับคนทรัพย์น้อยแต่อยากสะสม

      การออมเงินมีหลายวิธีตามความต้องการ เช่น การฝากเงินกับสถาบันการเงินในประเทศ การซื้อสลากออมทรัพย์พิเศษจากออมสิน ที่นำเงินออมไปลงทุน หากไม่ถูกรางวัลก็ยังมีเงินต้นเรียกกลับคืนได้ ฯลฯ การออมเงินโดยใช้บริการสถาบันการเงินต่าง ๆ ถือเป็นช่องทางที่สะดวกและรวดเร็ว สามารถนำเงินสะสมมาใช้จ่ายได้ทันทีเมื่อฉุกเฉิน อ่านต่อ

การลงทุนในกองทุนรวมที่ดี ควรต้องมองสิ่งใดบ้าง

ปัจจุบันการมีรายได้ช่องทางเดียวจากงานประจำคงไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนส่วนใหญ่ หลายสายอาชีพที่เงินเดือนค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐาน ด้วยปัจจัยอื่น เช่น อัตราเงินเดือนของแต่ละจังหวัด หรือวุฒิการศึกษาของผู้ดำรงตำแหน่งนั้น ๆ การลงทุนเพื่อสร้างรายได้ช่องทางที่สองและสามจึงตามมา นอกจากการทำธุรกิจส่วนตัวแล้ว การลงทุนซึ่งเป็นที่นิยมอีกประการคือ หุ้น อ่านต่อ