การลงทุนในกองทุนรวมที่ดี ควรต้องมองสิ่งใดบ้าง

ปัจจุบันการมีรายได้ช่องทางเดียวจากงานประจำคงไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนส่วนใหญ่ หลายสายอาชีพที่เงินเดือนค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐาน ด้วยปัจจัยอื่น เช่น อัตราเงินเดือนของแต่ละจังหวัด หรือวุฒิการศึกษาของผู้ดำรงตำแหน่งนั้น ๆ การลงทุนเพื่อสร้างรายได้ช่องทางที่สองและสามจึงตามมา นอกจากการทำธุรกิจส่วนตัวแล้ว การลงทุนซึ่งเป็นที่นิยมอีกประการคือ หุ้น อ่านต่อ

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก คือ ? สำคัญกับเราอย่างไร

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่ฝากเงินในสถาบันการเงิน ที่สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท และต่ำสุด 1 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือดูแลในเรื่องของการคุ้มครองผู้ฝากเงินจากพัยที่อาจเกิดจากสถาบันที่อยู่ในความคุ้มครอง เช่น หากสถาบันนั้นประสบปัญหา อ่านต่อ

โดนหมายศาล โดนฟ้องบัตรเครดิต ทําอย่างไรดี เรามีเคล็ดลับ

ในรอบหลายปีที่ผ่านมา การโดนฟ้องบัตรเครดิตจนถึงขึ้นต้องไปเจรจากันที่ศาลถือว่าเป็นอีกคดีที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นจนน่าตกใจ เนื่องจากว่าเศรษฐกิจและการบริหารเงินที่ผิดพลาดทำให้หลายคนต้องเจอสภาพอย่างนั้น หากเพื่อนคนไหนกำลังจะต้องไปศาลเนื่องจากโดนฟ้องบัตรเครดิต ละก็ อย่าพึ่งเครียดไปเรามีเคล็ดลับ โดนหมายศาล โดนฟ้องบัตรเครดิต อย่าตกใจ ถ้าหากว่าเราโดนหมายศาล หรือ อ่านต่อ

พ.ร.บ. ล้มละลาย มีประโยชน์สำหรับใคร

การเป็นบุคคลล้มละลายเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ทำธุรกิจ หรือผู้ที่อยู่ในภาวะที่เกี่ยวข้องไม่อยากพบเจอ เหตุของภาวะการล้มละลายนั้นเกิดจากการที่สิ้นเนื้อประดาตัว, หมดทรัพย์หรือสมบัติของตัว มีหนี้สินล้นพ้นตัว และศาลได้มีคําพิพากษาให้ล้มละลาย ซึ่งกฏหมายล้มละลายเป๋นกฏหมายที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยขอให้ลูกหนี้เป็นบุคคล มีวิธีการขอให้ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลาย และขอให้พิทักษ์ทรัพย์แบบชั่วคราว และแบบเด็ดขาด ส่วนทางการด้านการประนอมหนี้ อ่านต่อ